Từ ngày 17-20/05/2023, khối Triết học và Nhân văn thuộc Học viện Dòng Tên đã diễn ra chương trình Bảo vệ Luận văn và Thi Tổng Kết Chương trình Triết học dành cho sinh viên khóa 2020-2023. Đây là cuộc thi này nhằm đánh giá tổng quát và kiến thức hệ thống của các sinh viên sau 3 năm đào tạo. Qua cuộc thi này, các học viên phải cho thấy mình đã “đạt được một nền tảng rộng đủ trong các ngành triết học, cũng như có được một kỹ năng làm việc khoa học cách chung. Về mặt nội dung, các học viên có được tri thức thiết yếu của các chủ đề lớn trong triết học cũng như lịch sử của các chủ đề này. Đồng thời họ cũng phải có khả năng nối kết các vấn đề này với nhau.” (x. Cẩm Nang: Học viện Thánh Giuse Dòng Tên, 2021).

Theo Quy Chế Học Tập Khối Triết của Học Viện Dòng Tên, trong cuộc thi này, học viên Bảo vệ Luận văn ra trường và kỳ thi tổng kết trước một hội đồng gồm 3 giáo sư. Trong 3 vị giáo sư này, có Giám học Khối Triết đóng vai trò chủ toạ và thư ký; hai giáo sư còn lại đóng vai trò phản biện.

            Các vị Giám khảo trong kỳ thi  bảo vệ luận văn ra trường và thi tổng kết cuối chương trình Triết học năm 2022-2023 gồm:

Các giáo sư chấm thi tại chỗ:

  • Giuse Bùi Quang Minh, Dòng Tên, Thạc sĩ – Nghiên cứu sinh Tiến sĩ (PhD cand.) – Giám học khối Triết học tại Học viện Dòng Tên Việt Nam.
  • Phaolô Đậu Văn Hồng, Giáo phận Kontum, Tiến sĩ (PhD).
  • Ông Phêrô Nguyễn Anh Thường, PhD.
  • Giuse Trương Văn Tính, OFM.

Các giáo sư chấm thi trực tuyến:

  • Từ Vientiane, Lào: Lm. Giuse Vũ Uyên Thi, Dòng Tên, Thạc sĩ (PhL).
  • Từ Roma, Italia: Lm. Antôn Trần Khắc Bá, Dòng Tên, PhD cand.
  • Từ Quảng Châu Univ., China: Lm. Phêrô Nguyễn Đình Khánh, Dòng Tên, PhD cand.
  • Từ Santa Clara Univ., USA: Lm. Augustine Nguyễn Minh Triệu, Dòng Tên, STD cand.

  

  Trong hoạt động thi kết thúc chương trình Triết học, 26 học viên sẽ lần mỗi học viên sẽ thực hiện hai phần thi trong 50 phút:

            – Phần thứ nhất là Bảo vệ Luận văn ra trường diễn ra trong 30 phút. Trong đó, học viên trình bày ngắn ngọn nội dung của bài luận ra trường (được phép sử dụng phương tiện nghe nhìn trợ giúp) trong 10 phút. Thời gian 20 phút còn lại được dành cho hai giáo sư chấm thi đặt câu hỏi. Kết thúc phần thi, hội đồng giám khảo sẽ thảo luận để cho điểm, và công bố điểm cho từng học viên.

            – Phần thứ hai là thi Tổng kết cuối chương trình Triết học. Trong phần này, một trong hai vị giáo sư phản biện ở phần thi thứ nhất được Giám học đề nghị làm người đặt câu hỏi chính (Giám khảo thứ nhất) cho thí sinh. Phần thi này kéo dài 20 phút, theo trình tự sau: 10 phút đầu dành để trả lời một câu hỏi, được vị Giám khảo thứ nhất gởi trước dựa trên 1 trong 10 luận đề mà học viên đã viết. Mười phút còn lại sẽ dành cho vị Giám khảo thứ hai. Vị này có thể hỏi bất cứ chi tiết nào được trình bày trong bộ 10 luận đề của sinh viên.

            Chương trình Bảo vệ Luận văn và Thi Tổng Kết Triết Học đã diễn ra trong bầu khí nghiêm túc nhưng không kém phần thân thiện. Cuộc thi này kết thúc một giai đoạn quan trọng trong hành trình huấn luyện tri thức của các học viên tại Học viện Dòng Tên (Khóa 2020-2023). Ước mong với những kiến thức và thái độ học tập đã thủ đắc trong chương trình đào tạo, sẽ giúp quý học viên tiến đến những chân trời xa hơn trong sứ mạng phục vụ Thiên Chúa và con người.

Đăng Khoa, SJ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *