Học viên: Gioakim Phạm Quang Vinh, C.P.

Bộ môn: Phụng Vụ

Giáo sư hướng dẫn: Lm. Giuse Đỗ Đình Tư, C.Ss.R.

Abstract: Trong mỗi nền văn hóa và tôn giáo, nghi thức an táng cho người quá cố được thực hiện theo những cách thức khác nhau. Những yếu tố lịch sử, niềm tin và văn hóa đan quyện với nhau, tạo nên những nét riêng biệt. Vì thế, để có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa và bản chất của nghi thức an táng cho người quá cố, vốn thuộc về một bối cảnh cụ thể, cần tiếp cận từ nhiều phương diện. Trong truyền thống Kitô giáo, nghi thức an táng có một lịch sử hình thành và phát triển ngay từ đầu, cách riêng trong các cộng đoàn Kitô giáo sơ khai và các đan viện ở Rôma. Việc tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển nghi thức an táng, cũng như những suy tư thần học trong các đan viện ở những thế kỷ đầu, góp phần vào sự hiểu biết phong phú hơn cho thần học phụng vụ, cách riêng là phụng vụ an táng của Giáo hội hiện nay.

Với mong muốn cung cấp cho độc giả một cái nhìn rõ hơn về những thực hành của nghi thức an táng trong các đan viện ở Rôma, bài viết “Thực Hành Nghi Thức An Táng Trong Các Đan Viện Ở Rôma” được tác giả cơ cấu thành 3 phần. Trước hết, là nghi thức an táng của người Rôma ở những thế kỷ đầu. Tiếp đến, cách thức cử hành nghi thức an táng trong các đan viện. Cuối cùng là một vài ý nghĩa thần học của các nghi thức an táng trong các đan viện cổ thời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *