Phận Người Và Cái Chết
Tìm Hiểu Số Phận Mỗi Người Trong Mối Liên Hệ Với “Sự Chết” Qua Thánh Vịnh 49

Giuse Tuân Vũ Chí Thành, S.J.
Email: [email protected]

Thần Sinh III,  Tháng 01 năm 2021

Abstract

Sống kiếp người, bất kỳ ai cũng đều phải đối diện với cái chết. Đứng trước ngưỡng kết thúc cuộc đời, người ta thường sợ hãi vì không biết số phận của mình rồi sẽ ra sao. Trong khi đó, có người luôn tin rằng sống công chính ở đời này sẽ được Đức Chúa cứu khỏi những điều dữ sau khi họ lìa thế. Từ niềm tin ấy, người ta phân biệt hai phận người sau cái chết. Điều đó được diễn tả rõ nét trong thánh vịnh 49. Trong bài viết này, người viết phác họa đôi nét về hình ảnh cái chết và số phận của kiếp người sau khi kết thúc cuộc đời trần thế này. Trước hết là một số điểm đặc biệt trong bản văn của thánh vịnh này liên hệ đến chủ đề phận người và cái chết; kế đến là phần đào sâu ý nghĩa thần học của bản văn; sau cùng là phần áp dụng thánh vịnh này vào đời sống người Ki-tô hữu để nhận ra những lời mời gọi sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *