Hãy Ghét Bỏ Sự Dữ
Lời Kêu Gọi Từ Thánh Vịnh 58

Đaminh Lê Văn Luận, S.J.
Email: [email protected]

Thần Sinh III, Tháng 01 năm 2021

Abstract

Ghét bỏ là một trong những cảm xúc căn bản của con người. Như những lời cầu nguyện gần gũi với đời sống thường ngày, thánh vịnh 58 (Tv 58) cũng thể hiện cảm xúc ghét bỏ sự dữ của những người công chính. Qua việc tìm hiểu bản văn, khám phá sứ điệp thần học của thánh vịnh 58, bài viết rút ra những lời mời gọi thiết thực về thái độ đối với sự dữ khi sống trong thế giới ngày nay. Trước tiên bài viết trình bày một số điểm đặc biệt trong bản văn Tv 58. Kế đến là phần đào sâu các sứ điệp thần học của bản văn, xoay quanh bốn điểm chính: ghét bỏ sự dữ là vạch trần nó (cc. 2-3); ghét bỏ sự dữ là tố cáo nó (cc. 4-6); ghét bỏ sự dữ là xin cho nó bị tru diệt (cc. 7-10); ghét bỏ sự dữ là tự động viên và hy vọng vào chiến thắng của Thiên Chúa (cc. 11-12). Sau cùng là phần phản tỉnh cá nhân về mời gọi sống chiến đấu không ngừng đối với sự dữ và hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, dầu sự dữ tinh quái và lắm mưu chước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *