Novena là một từ bắt nguồn từ số chín, dùng để chỉ khoảng thời gian mà hình thức cầu nguyện này sẽ kéo dài, vì tuần cửu nhật đầu tiên cũng đã diễn ra như vậy. Sau khi Chúa lên trời, Đức Mẹ cùng với các Tông Đồ quy tụ trong một căn phòng trên gác để cầu nguyện trong chín ngày. Các ngài cầu nguyện để chuẩn bị cho việc Chúa Thánh Thần hiện xuống. Vào ngày thứ mười, Chúa Thánh Thần đã hiện xuống (Lễ Ngũ Tuần). Lễ Ngũ Tuần có nghĩa là năm mươi, vì diễn ra năm mươi ngày sau Lễ Phục Sinh.

Novenas có thể được chia thành nhiều hình thức cầu nguyện khác nhau: tuần cửu nhật kính Chúa, kính Đức Mẹ, các thánh và các thiên thần. Tuần cửu nhật thường là những lời cầu nguyện ngắn được cử hành liên tiếp trong chín ngày. Tuy nhiên, tuần cửu nhật có thể được cử hành long trọng hơn. Theo thông lệ, vị thánh bổn mạng của giáo xứ thường được mừng kính với chín đêm cầu nguyện. Trong tuần cửu nhật này, sẽ có những lời cầu nguyện với vị thánh bổn mạng, một linh mục sẽ diễn giải về nhân đức của vị thánh, và sẽ kết thúc với phép lành sau khi Chầu Thánh Thể. Khoảng thời gian chín đêm cầu nguyện này đặc biệt phổ biến trong Mùa Chay, khi đó người Công giáo thường tham dự các buổi tĩnh tâm như một phần của quá trình chuẩn bị cho Lễ Phục Sinh.

Tuần cửu nhật cũng có thể được cử hành lâu dài hơn. Thay vì chín đêm liên tục, tuần cửu nhật có thể được cử hành mỗi tuần. Tuần cửu nhật kính Linh ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ (The Miraculous Medal Novena) thường được cử hành trong các giáo xứ Công giáo vào thứ Hai hàng tuần, sau Thánh Lễ hoặc với Chầu Thánh Thể. Năm 1830, Thánh Catherine Laboure đã được Đức Mẹ hiện ra, và Mẹ yêu cầu thánh nữ làm một huy hiệu để tôn kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, với dòng chữ: “Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng Mẹ”.

Ngoài ra cũng có lòng sùng kính đối với Thánh Antôn Padova, được gọi là Mười Ba Ngày thứ Ba cầu nguyện với Thánh Antôn. Thánh Antôn qua đời vào ngày 13 tháng 6, tức là ngày Giáo hội kỷ niệm ngài bước vào thiên quốc. Để chuẩn bị cho ngày lễ này, người ta đã dành các buổi cầu nguyện đặc biệt, các kinh cầu với Thánh Antôn trong 13 ngày thứ Ba tính đến ngày 13 tháng 6.

Một tuần cửu nhật phổ biến khác là tháng Mân Côi. Trong ba mươi ngày, một số lời cầu nguyện kèm theo Kinh Mân Côi được cử hành trong tuần cửu nhật đặc biệt này. Tháng Mân Côi có thể được được diễn ra vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Cuối cùng, cũng có tuần cửu nhật mừng Lễ Giáng Sinh với ba mươi ngày cầu nguyện, là một cách thức để chuẩn bị cho ngày lễ trọng thể này.

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,

The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,

(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *