Giáo luật số 917 dạy rằng người Công Giáo có thể rước lễ hai lần trong cùng một ngày, nhưng chỉ trong buổi cử hành Thánh Thể (Thánh Lễ) mà người đó tham dự. Bản tiếng Latinh sử dụng từ iterum, không chỉ có nghĩa là “lần nữa” mà còn cụ thể hơn, “một lần nữa”.

(Ảnh st từ Internet)

Nếu một người Công Giáo tham dự Thánh Lễ buổi sáng và rước lễ, họ có thể tham dự một Thánh Lễ khác và rước lễ lần thứ hai. Nếu họ tham dự Thánh Lễ thứ ba hoặc thứ tư, họ không thể rước lễ thêm vào ngày đó nữa. Quy định này ngăn người ta khỏi niềm tin sai lạc là càng rước lễ nhiều càng được nuôi dưỡng nhiều (a quantitative theology), mà Giáo hội kịch liệt phản đối.

Một trong sáu điều răn của Hội Thánh Công Giáo là người Công giáo rước lễ một năm ít là một lần trong mùa Phục sinh, nếu không thường xuyên hơn (như một lần một tuần vào Chủ nhật, hoặc thậm chí vào các ngày trong tuần).

Chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,
The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,
(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 155.