rước lễ

Th4
27

Câu hỏi 113: Khi nào một người không được phép rước lễ?

Một người Công Giáo không bao giờ được phép rước lễ trong tình trạng tội trọng. Một người trong tình trạng này phải lãnh nhận Bí tích Giải tội. Một người Công giáo không bao […]

Xem Chi Tiết
Th4
25

Câu hỏi 112: Có thể rước lễ bao nhiêu lần trong một ngày?

Giáo luật số 917 dạy rằng người Công Giáo có thể rước lễ hai lần trong cùng một ngày, nhưng chỉ trong buổi cử hành Thánh Thể (Thánh Lễ) mà người đó tham dự. Bản […]

Xem Chi Tiết
Th4
08

Câu hỏi 110: Người ngoài Công Giáo có được rước lễ không?

Hiệp lễ (hay rước lễ) có nghĩa là kết hợp với Thiên Chúa và với nhau trong niềm tin. Do đó, nếu không có sự hiệp nhất trong đức tin, phong hóa, và trong đời […]

Xem Chi Tiết