Hiệp lễ (hay rước lễ) có nghĩa là kết hợp với Thiên Chúa và với nhau trong niềm tin. Do đó, nếu không có sự hiệp nhất trong đức tin, phong hóa, và trong đời sống bí tích, thì việc rước lễ bị cấm. Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã ban hành một bộ quy tắc hướng dẫn việc rước lễ, được in trong các sách lễ và chương trình Thánh Lễ. Về cơ bản, các quy tắc chỉ ra những gì Giáo Luật hướng dẫn người Công Giáo, Thệ Phản và người ngoài Kitô Giáo phải làm trong Thánh Lễ.

Giáo luật 916 nhắc chúng ta rằng người Công Giáo được khuyến khích rước lễ với điều kiện là họ được chuẩn bị thích hợp để rước lễ. Thế nào là được chuẩn bị thích hợp? Đó là một người Công Giáo ý thức mình không mắc bất kỳ tội trọng nào và đã giữ chay một giờ trước khi hiệp lễ. Nếu họ ý thức mình đang mắc tội trọng, thì phải đi xưng tội trước đã. Tuy nhiên, Giáo Luật cũng dự liệu một ngoại lệ là: “trừ khi có một lý do nghiêm trọng và không có dịp để xưng tội, trong trường hợp này, người ấy phải nhớ rằng mình phải ăn năn tội cách trọn, trong đó bao gồm việc quyết tâm xưng tội sớm hết sức có thể.”

(Ảnh từ Internet)

Những người ngoài Công Giáo được rửa tội (nghĩa là những Kitô hữu khác, chẳng hạn, anh em Thệ Phản) chắc chắn được tham dự Thánh Lễ. Bí tích Rửa Tội làm cho chúng ta trở thành thành viên của Giáo Hội, và vì thế, chúng ta hy vọng một ngày nào đó những anh chị em ngoài Công Giáo được rửa tội sẽ hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội. Tuy nhiên, vì chưa có sự hiệp nhất trong niềm tin, nên họ không thể được rước lễ. Giáo Luật đưa ra một vài ngoại lệ. Chăng hạn, Giáo Luật 844, triệt 4, nói rằng, “Trong trường hợp nguy tử hoặc nếu, theo sự nhận định của Giám Mục Giáo Phận hay của Hội Đồng Giám Mục, có một nhu cầu quan trọng khác thúc bách, các thừa tác viên Công Giáo có thể ban cách hợp thức các bí tích trên [Sám Hối, Thánh Thể và Xức Dầu bệnh nhân] cho cả những Kitô hữu khác không hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo, khi họ không thể đến được với một thừa tác viên của cộng đoàn mình và khi họ tự ý xin điều đó, miễn là họ biểu lộ đức tin Công Giáo về các bí tích ấy và miễn là họ đã được chuẩn bị đầy đủ.”

Các thành viên của các Giáo Hội Chính Thống, Giáo hội đông phương Assyria và Giáo Hội Công Giáo Quốc Gia Ba Lan được hướng dẫn trong Giáo Luật 844, triệt 3, “Các thừa tác viên Công Giáo ban cách hợp thức các bí tích Sám Hối, Thánh Thể và Xức Dầu bệnh nhân cho những thành viên của các Giáo Hội đông phương không hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo, nếu họ tự ý xin điều đó và nếu họ đã được chuẩn bị đầy đủ.”

Cuối cùng, những người ngoài Kitô giáo chắc chắn được tham dự Thánh lễ nhưng không được phép rước lễ trong bất kỳ trường hợp nào, vì họ không có cùng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô.

Những người Công Giáo không thể rước lễ vì mắc tội trọng nên rước lễ thiêng liêng và đến với bí tích Hòa Giải càng sớm càng tốt.

Chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,
The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,
(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 152-53.