SJJS 23-12-2023: Ban Giám hiệu Học Viện Thánh Giuse-Dòng Tên đã gặp gỡ quý giảng sư và giáo sư đang giảng dạy các môn thần học, triết học và nhân văn tại Học Viện thánh Giuse – Dòng Tên Việt Nam.

Mở đầu buổi gặp gỡ, cha Giám đốc FX Nguyễn Hai Tính SJ đã chia sẻ một vài điều về đường hướng đào tạo chung tại Học Viện. Về mặt học thuật, cha mong ước việc đào tạo tại SJJS trao cho học viên nền tảng chắc chắn về các bộ môn. “Làm sao sau tốt nghiệp, học viên được tin tưởng về nền tri thức căn bản chắc chắn. Làm sao để học viên thấm nhuần kiến thức để có thể hội nhập và vận dụng vào các bối cảnh riêng,” cha Hai Tính chia sẻ. Cha cũng nhấn mạnh đến việc cần đào tạo nên những con người biết áp dụng tri thức vào thực tế: “Tri thức đích thật là tri thức có thể thay đổi thế giới, có thể ảnh hưởng, tác động vào nơi họ sống.”

Tiếp đến, cha Giuse Bùi Quang Minh SJ, giám học Khối Triết và cha Giuse Phanxico Nguyễn Mai Kha SJ, giám học khối Thần, lần lượt giới thiệu quý giáo sư và giảng sư của hai khối, cũng như chia sẻ sơ lược về chương trình và điểm nhấn đào tạo của hai khối, cũng như phương pháp giáo dục Dòng Tên. Cha Mai Kha đã tóm tắt những đặc nét huấn luyện theo phương pháp Dòng Tên qua ba từ: Lecture – Dialogue – Repetition và mong ước quý giáo sư và giảng sư cũng áp dụng phương pháp này trong việc giảng dạy tại Học Viện.

Nhân dịp này, Ban Giám hiệu cũng lắng nghe chia sẻ và góp ý từ 1 số giảng sư và giáo sư về chương trình đào tạo và việc học tập của sinh viên. Quý giáo sư và giảng sư đã chia sẻ về những cảm nghiệm và kinh nghiệm cá nhân trong những năm cộng tác với Học Viện Dòng Tên, cũng như thẳng thắn góp ý về chương trình đào tạo, việc học tập và nghiên cứu của sinh viên.

Buổi họp mặt khép lại với tâm tình tạ ơn trong Thánh Lễ được cử hành tại nhà nguyện cộng đoàn Học Viện Dòng Tên và bữa trưa huynh đệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *