Được Chúa Chọn Là Một Hồng Ân
Phân tích trình thuật Đnl 4,31-40

 Phêrô Nguyễn Phúc Hoàng Dũng, S.J.
Email:
[email protected]

Thần Sinh I,  Tháng 10 năm 2018

Abstract

Thiên Chúa tự tỏ mình ra cho con người, và con người đáp lại trong đức tin. Kinh nghiệm của dân Ít-ra-en trong cuộc xuất hành cho thấy lời đáp lại trong đức tin đối với Đức Chúa cần thiết phải được đặt nền trên việc họ nhận ra và thấm thía được rằng Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất hằng đối xử với họ hết mực từ bi. Chính mối tương quan cá vị với Thiên Chúa là điểm then chốt cho sự đáp trả trong kính tin và tuân phục của họ đối với Ngài. Theo đó, được Chúa chọn là một hồng ân. Đoạn trình thuật Đnl 4,31-40 sẽ làm nổi bật điều này.

Trong bài viết này, đầu tiên là phân tích khung cảnh và cấu trúc bản văn Đnl 4,31-40. Kế đến là phần phân tích và triển khai các chủ đề: (1) Thiên Chúa rất mực từ bi; (2) Mối tương quan của Đức Chúa với dân Ít-ra-en mà Chúa chọn; (3) Dân Ít-ra-en đáp lại Đức Chúa. Cuối cùng là phần suy tư và phản tỉnh thần học về ơn ban đức tin và lời mời gọi mỗi người hãy sống đức tin ấy cách sống động, và triển nở không ngừng tương quan thiết thân với Đức Chúa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *