(Hình ảnh từ internet)

Lễ nhớ (memorial) là những ngày lễ tưởng nhớ các thánh trong lịch phụng vụ. Các ngài được tưởng nhớ qua những lời nguyện đặc biệt trong Thánh Lễ và Kinh Thần Vụ. Lễ nhớ có hai loại trong lịch phụng vụ hiện nay: lễ nhớ buộc, tức phải được cử hành, và lễ nhớ không buộc, được tùy chọn cử hành hay không.

Lễ kính (feast) là những ngày đặc biệt mà Giáo hội tôn vinh Thiên Chúa, Chúa Giêsu, các Thiên thần, và các thánh. Lễ kính được chia thành các lễ trọng và lễ nhớ, cùng với các Chúa Nhật trong năm, mùa Vọng-Giáng Sinh, mùa Chay-Phục Sinh và mùa Thường Niên tạo nên năm phụng vụ.

Lễ trọng (solemnity) là lễ bậc cao nhất. Lễ trọng có thể là hoặc không là lễ buộc. Số ngày lễ buộc (tức là những ngày mà người Công giáo bắt buộc phải tham dự Thánh Lễ) được xác định bởi Hội đồng Giám mục. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục có thể chuyển một ngày lễ buộc sang một ngày khác hoặc miễn chuẩn nghĩa vụ tham dự lễ buộc trong một năm nào đó. Ở Hoa Kỳ những ngày lễ buộc là Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Thăng Thiên vào thứ Năm, Lễ Đức Mẹ Lên Trời, Lễ Các Thánh, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và Lễ Giáng Sinh. Một số giáo phận hoặc giáo tỉnh (tập hợp các giáo phận trong một khu vực địa lý) đã quyết định dời Lễ Trọng Chúa Thăng Thiên từ ngày thứ bốn mươi sau Lễ Phục Sinh đến ngày Chúa Nhật liền sau ngày thứ bốn mươi đó.

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,

The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,

(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007). 367-368.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *