Curia là một thuật ngữ chung dùng để chỉ các tổ chức, cơ quan, văn phòng và cá nhân nhằm trợ giúp một người trong nhiệm vụ điều hành mục vụ và quản trị. Trong Giáo hội Công giáo, curia có hai cấp: Phủ giáo phận và Giáo triều Rôma. Phủ giáo phận (diocesan curia) thường được gọi là giáo phủ hoặc văn phòng mục vụ. Trong các văn phòng này có tổng đại diện, chưởng ấn, đại diện tư pháp, và người đứng đầu các bộ phận khác nhau. Giáo phủ cũng bao gồm các văn khố và hội đồng tài chính.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp giáo triều (Hình lấy từ Internet)

Giáo luật số 469 nói rằng: “Phủ giáo phận gồm các định chế và các nhân viên cộng tác với Giám mục trong việc quản trị toàn thể giáo phận, nhất là việc điều khiển hoạt động mục vụ, lo việc trông nom sự hành chánh của giáo phận cũng như việc hành sử quyền tư pháp”. Phủ giáo phận là công cụ chính do Giám mục sử dụng để quản lý giáo phận. Phủ có trách nhiệm theo dõi thường trực các vấn đề liên quan đến giáo phận.

Mọi hoạt động quản trị trong Giáo hội đều có mục đích Tông Đồ và phải tuân theo một số khuôn khổ pháp lý. Nói cách khác, để giáo phận có thể hoạt động trơn tru, cần phải có tổ chức. Hội Thánh là một tổ chức, giống như chính phủ, và vì vậy Hội Thánh phải được vận hành theo cách thức không làm cản trở việc truyền bá thông điệp Tin Mừng và phục vụ đoàn dân của Đức Kitô. Việc bổ nhiệm vào các chức vụ trong giáo phủ do Giám mục giáo phận thực hiện. Tất cả những người được bổ nhiệm phải hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách trung tín như Giáo luật hoặc Giám mục ấn định.

Ở cấp độ Giáo hội hoàn vũ, có Giáo triều Rôma (Roman Curia). Giáo triều hoạt động giống như một giáo phủ. Cơ quan này hỗ trợ Đức Giáo Hoàng trong việc điều hành Giáo hội hoàn vũ. Có mười Thánh Bộ trực thuộc Giáo triều Rôma: Bộ Giám mục, Bộ Giáo dục Công giáo, Bộ Phụng tự, Bộ Giáo hội Phương Đông, Bộ Tu Sĩ, Bộ Phong Thánh, Bộ Giáo sĩ, Bộ Kỷ luật Bí tích, Bộ Giáo lý Đức tin, và Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc.

Trong Giáo triều Rôma, còn có các cơ quan khác, chẳng hạn như Văn phòng Quản lý Tông tòa (Apostolic Camera), Văn phòng Kinh tế Toà Thánh (Prefecture for Economic Affairs of the Holy See), Văn phòng Quản trị Tài sản Tông toà (Administration of the Patrimony of the Holy See), Văn phòng Quản gia Giáo Hoàng (Prefecture of the Papal Household), Văn phòng Thống kê Trung ương (General Statistics Office).

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,

The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,

(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *