300 Câu Hỏi Thường Gặp

Câu hỏi 87. Ai Có Thể Lãnh Nhận Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân?

Câu hỏi 87. Ai Có Thể Lãnh Nhận Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân?

Một người Công Giáo được rửa tội đến tuổi khôn và bị bệnh “nặng” có thể được nhận bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Giáo Hội định nghĩa bệnh “nặng” là bệnh đe dọa đến tính mạng. Có nhiều người có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, cũng như những […]

Read More

Câu 86. “Xức Dầu Bệnh Nhân” là gì?

Câu 86. “Xức Dầu Bệnh Nhân” là gì?

“Xức Dầu Bệnh Nhân” là một thuật ngữ thường được sử dụng trước công đồng Vatican II để chỉ một khía cạnh của bí tích: lần xức dầu cuối cùng mà một người lãnh nhận trước khi chết. Mặc dù không hề bị cấm lãnh nhận nhiều lần, bí tích […]

Read More

Hình từ Internet

Câu 83. Bao lâu tôi nên đi xưng tội?

Giáo Luật nói chúng ta nên xưng tội một năm ít là một lần nếu chúng ta phạm bất kỳ tội trọng nào trong tâm hồn, và rước lễ ít là một lần trong mùa Phục sinh. Tại Hoa Kỳ, thời gian Phục sinh được tính từ Thứ Tư Lễ […]

Read More