Triết Học Chính Trị

Oct
01

Michel Foucault – Quyền Lực Qua Lăng Kính Khảo Cổ Luận

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Michel Foucault – Quyền Lực Qua Lăng Kính Khảo Cổ Luận Luận văn tốt nghiệp Chương trình Dự Bị và Triết Học tại Học Viện Thánh [...]
Xem Chi Tiết
Jun
30

Tìm Hiểu Vấn Đề Quyền Lực (Pouvoir) Trong Tư Tưởng Của Michel Foucault

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Tìm Hiểu Vấn Đề Quyền Lực (Pouvoir) Trong Tư Tưởng Của Michel Foucault Luận văn tốt nghiệp chương trình Dự Bị và Triết Học tại Học [...]
Xem Chi Tiết