St 15

Mar
16

Thiên Chúa Ban Lời Hứa Cho Áp-ram (St 15,5-12.7-8 – Chúa nhật II – Mùa Chay Năm C)

Bài đọc: (St 15,5-12.17-18) 15 5Rồi Người đưa ông ra ngoài và phán: “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.” Người lại phán: “Dòng dõi ngươi […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết