“Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng,

qua muôn ngàn thế hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài” (Tv 88,2)

“Đối với chúng ta ngày nay, các sách Giáo Huấn của Cựu Ước vẫn có vai trò rất quan trọng. Những lời giáo huấn trong các sách là Lời Chúa soi sáng cuộc sống chúng ta. Các sách Giáo Huấn giúp chúng ta hiểu Tân Ước, hiểu mầu nhiệm Chúa Giê-su Ki-tô… Đồng thời, các sách giáo huấn cũng dạy chúng ta suy nghĩ về thế giới, về con người, về cuộc sống hôm nay dưới ánh sáng của Đức Khôn Ngoan là chính Ngôi Lời Thiên Chúa đã làm người, cắm lều ở giữa chúng ta và ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế” (CGKPV, Thánh Kinh, ấn bản 2011, “Dẫn Nhập Các Sách Giáo Huấn”).

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc chuyên mục “Giới Thiệu Các Sách Giáo Huấn: Thánh Vịnh và Văn Chương Khôn Ngoan”. Nội dung của từng cuốn sách là một phần thành quả của các Nhóm trong Khóa học “Thánh Vịnh và Văn Chương Khôn Ngoan” tại Học Viện Dòng Tên – Niên khóa 2021-2022.

Loạt bài này gồm 8 bài viết và 8 video. Mỗi cuốn sách sẽ bao gồm 01 Bản Tóm Lược và 01 video minh họa Bản Tóm Lược. Bài đầu tiên “Giới Thiệu Tổng Quát về Văn Chương Khôn Ngoan” mang tính chất đặt nền, để giúp độc giả có được một tầm nhìn bao quát, từ đó có thể đi vào từng cuốn sách trong nền văn chương Thánh kinh này. Sau đó, chúng tôi sẽ đăng theo thứ tự các sách như sau: 1. Thánh Vịnh;  2. Diễm Ca; 3. Gióp; 4. Châm ngôn; 5. Giảng Viên; 6. Khôn ngoan;  7. Huấn ca.

Học viện Dòng Tên ước mong góp phần nhỏ vào việc học hỏi Lời Chúa, cách riêng là Các Sách Giáo Huấn, cho cộng đoàn Dân Chúa. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho quý vị trong những nỗ lực học hỏi Lời Ngài.

Xin trân trọng giới thiệu!

Ban Majorica – Học Viện Dòng Tên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *