thư Phaolô

Th6
15

Tìm hiểu thư Phao-lô: BỐI CẢNH VĂN CHƯƠNG TRONG THƯ 2 THÊ-XA-LÔ-NI-CA

Thư 2 Thê-xa-lô-ni-ca bắt đầu với một lời chào thăm (1:1-2) và tạ ơn (1:3-12). Việc tạ ơn đặc biệt quan trọng để hiểu được lá thư bởi vì cc. 5-10 bàn về Ngày Đức […]

Xem Chi Tiết
Th4
15

Tìm hiểu thư Phaolô: THƯ DO THÁI – ĐỨC TIN MÀ NHỜ NÓ CHÚNG TA SỐNG (p.2)

(Tiếp phần 1) … Ý nghĩa của phần thứ hai của định nghĩa dễ hiểu hơn. Đức tin cung cấp bằng chứng cho điều chúng ta không thể thấy. Nghĩa là, đức tin cho phép […]

Xem Chi Tiết
Th4
14

Tìm hiểu thư Phaolô: THƯ DO THÁI – ĐỨC TIN MÀ NHỜ NÓ CHÚNG TA SỐNG (p.1)

Chúa Nhật XIX, Thường Niên, Năm C: Dt 11:1-2, 8-19 Đây là bài đọc Phụng vụ duy nhất lấy từ chương 11, và có lẽ nó là phần quan trọng nhất trong bốn bài đọc […]

Xem Chi Tiết
Th3
25

Tìm hiểu thư Phaolô – CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC TRONG THƯ CÔ-LÔ-XÊ

Có ba chủ đề xuyên suốt trong thư gửi tín hữu Cô-lô-xê: Sự trổi vượt của Đức Ki-tô, phạm vi của công trình cứu độ của người, và tương quan mật thiết của công trình […]

Xem Chi Tiết
Th3
17

Tìm hiểu thư Phaolô – ĐỜI SỐNG LUÂN LÝ CỦA CÁC TÍN HỮU (Cl 3, 1-5;9-11)

Chúa Nhật XVIII, Thường Niên, Năm C: Col 3:1-5, 9-11         Trong khi ba bài đọc trước đây được rút từ phần mà thư Cô-lô-xê tập trung vào con người và công […]

Xem Chi Tiết
Th3
12

Tìm hiểu thư Phaolô – VAI TRÒ CỦA ĐỨC KITÔ TRONG CÔNG TRÌNH TẠO DỰNG và CỨU CHUỘC (Cl 1,15-20)

(Chúa Nhật XV, Thường Niên, Năm C: Col 1:15-20) Bản văn này cũng được sử dụng trong Lễ Ki-tô Vua. Tuy nhiên, vào dịp ấy, Bài Đọc bắt đầu ở 1:12 thay vì ở 1:15. […]

Xem Chi Tiết
Th3
05

Tìm hiểu thư Phaolô – ĐƯỢC CHÔN CẤT VÀ TRỖI DẬY CÙNG ĐỨC KITÔ (Cl 2,12-14)

(Đoạn thư thường dùng cho bài đọc Chúa Nhật XVII, Thường Niên, Năm C: Cl 2,12-14) Bản văn này diễn ra trong phần thánh Phao-lô cảnh báo các tín hữu Cô-lô-xê không được để mình […]

Xem Chi Tiết