Chắc hẳn lời kinh đậm tính Công Giáo nhất trong tất cả các kinh nguyện là Kinh Kính Mừng (Hail Mary trong tiếng Anh, hay Ave Maria trong tiếng Latinh). Nhiều Kitô hữu không phải người Công Giáo không nhận ra lời kinh này thực sự đậm chất Kinh Thánh như thế nào.

“Kính mừng Maria đầy ơn phúc Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.”

Bản Latinh với tựa đề Ave Maria:

“Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu trong mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et trong hora mortis nostrae. Amen.”

Dòng đầu tiên lấy trực tiếp từ Tin Mừng thánh Luca và từ miệng của Tổng lãnh thiên thần Gabriel trong Lc 1,28. Dòng thứ hai phát xuất từ miệng thánh Elizabeth, chị họ của Đức Maria trong Lc 1,42. Phần còn lại của lời kinh đã được thêm vào theo thời gian, nhưng yếu tính và bản chất đến từ và dựa trên Kinh Thánh. Cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria không bị xem là thờ ngẫu tượng, vì đó không phải là một việc cầu nguyện suy tôn hay thờ lạy. Chỉ một mình Thiên Chúa mới được thờ lạy hay suy tôn. Xin ơn hay thỉnh nguyện là hình thức cầu nguyện khác vốn đơn giản mang nghĩa cầu xin sự giúp đỡ. Mọi lời cầu nguyện với Đức Maria và các thánh đều được coi là những lời cầu nguyện thỉnh nguyện, xin các đấng trên thiên đàng thay mặt người cầu nguyện cầu xin Thiên Chúa ban xuống sự trợ lực thần linh của Người.

Một nghi lễ tiếng Syri cổ được gán cho thánh Severus, thượng phụ Antiokia (513 SCN) là một trong những tham chiếu lâu đời nhất cho lời kinh này.

GLHTCG trích dẫn lời kinh cổ xưa này về Đức Maria trong các số 2676 – 2677.

“Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta le le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesú. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pec- catori, adesso e nell’ora della nostra morte.” (Tiếng Ý)

“Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen.” (Tiếng Tây Ban Nha)

“Je vous salue, Marie, pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.” (Tiếng Pháp)

Chuyển ngữ: Nhóm Majorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,
The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,
(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 246.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *