Bản văn gốc tiếng Hy Lạp cho biết ponerou có nghĩa là “một Sự Dữ” thay vì chỉ là “sự dữ”. Sự Dữ là Ác thần, Quân vương của Thế gian, Quân vương của Bóng tối, Tác giả của mọi dối trá, Con trai của Địa ngục, Kẻ tố cáo, v.v… Phần cuối của Kinh Lạy Cha là lời cầu xin sự giải phóng khỏi sức mạnh của kẻ thù. Satan ghét loài người, vì Thiên Chúa đã mang bản tính con người chứ không phải bản tính thiên thần. Con người mặc dù thấp kém hơn thiên thần nhưng đã được nâng lên vượt trên các thiên thần vì chúng ta có thể gọi Chúa Giêsu là anh em, trong khi thiên thần chỉ có thể gọi Ngài là Vua.

Đây không phải là một lời cầu xin trừ tà mà là một lời cầu nguyện xin sự bảo vệ khỏi tác động của ma quỷ. Khi nó cám dỗ Ađam và Eva, nó đã bóp méo sự thật; và khi nó lường gạt chúng ta, nó cũng bóp méo sự thật như thế.

Sự dữ không phải là điều ngược lại sự thiện, và sự dữ không ngang bằng sự thiện. Sự dữ là sự thiếu thốn hoặc vắng mặt của sự thiện nơi nó thuộc về. Nếu hòn đá mù lòa và không thể nhìn thấy, đó không phải là một sự dữ hữu hình, vì đá không có mắt và không được giả định phải nhìn thấy. Nếu một người đàn ông hay phụ nữ phạm tội, đó là điều xấu vì chúng ta được giả định và được chờ đợi làm điều thiện.

Phần này của lời cầu nguyện xin rằng những sự dữ về thể lý, luân lý, và tinh thần phải được cất khỏi đường nẻo của chúng ta. Ma quỷ sẽ sử dụng bất cứ thứ gì có thể để cám dỗ chúng ta, nhưng sức mạnh của nó không phải là vô hạn. Trái lại, quyền năng của Thiên Chúa luôn luôn thắng thế.

Chuyển ngữ: Nhóm Majorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,
The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,
(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 243-244.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *