Triết Học

Th3
04

Hành trình đi đến hạnh phúc ngang qua các nhân đức trong các cuốn i, ii, vi, x của tác phẩm Nicomachean Ethics của Aristotle[i]

Môn học: Triết học đạo đức Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Nguyễn Đình Minh Trị, S.J.   Hạnh phúc là điều mà bao người vẫn hằng mong mỏi ước ao. Tuy nhiên, […]

Xem Chi Tiết
Th2
26

Quan điểm về vấn đề bất công trong tác phẩm niềm an ủi triết học của Boethius

  Môn học: Triết học Trung Cổ Giáo sư: Đậu Văn Hồng Học viên: Đỗ Mạnh Hùng,S.J.   Dựa trên tiền đề về cùng đích, bản chất của con người (là tìm kiếm điều tốt […]

By Majorica | Triết Học . Triết Sử
Xem Chi Tiết
Th2
03

“Tri thức là đức hạnh” theo truyền thống Plato

Môn học: Triết học Thượng Cổ Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Phan Văn Quỳnh, S.J.   Trong một xã hội hiện đại, người ta chú tâm nhiều hơn tới khía cạnh tri […]

By Majorica | Triết Học . Triết Sử
Xem Chi Tiết
Th1
27

Luận về những cách thức giải thích “Sự Phân Chia Thứ Nhất” trong tác phẩm De Divisione Naturae của Jean Scot Erigene

  Môn học: Triết học Trung Cổ Giáo sư: Đậu Văn Hồng Học viên: Đoàn Công Trình, S.J.   Theo dòng lịch sử triết học, Jean Scot Erigene là một nhân vật đã có những […]

By Majorica | Triết Học . Triết Sử
Xem Chi Tiết
Th1
20

Tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì cả

  Môn học: Triết học Cổ Đại Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học Viên: Trần Hữu Trung, S.J. Khi nhắc tới Socrates, người ta thường nhớ tới câu nói nổi tiếng của ông: “tôi […]

By Majorica | Triết Học . Triết Sử
Xem Chi Tiết
Th1
14

Thiết kế luận-chứng minh sự hiện diện của Thiên Chúa?

Môn học: Triết học tôn giáo Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Đỗ Mạnh Hùng, S.J. Sự hiện hữu của Thiên Chúa là một đề tài lớn trong triết học. Theo dòng lịch […]

Xem Chi Tiết
Th1
06

Siêu hình tính của Eidos trong triết tác Cộng Hòa của Plato

Môn học: Siêu Hình Học Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Nguyễn Hữu Minh Vương, S.J.    Có thể nói, Eidos trong tác phẩm Cộng Hòa là điểm đặc sánh siêu hình tính […]

Xem Chi Tiết
Th12
30

Khuôn mặt của tha nhân và vị thế ưu việt của đạo đức học (Trong tác phẩm Ethic and Infinity của Emmaunuel Levinas)

Môn học: Triết học Đạo đức Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Nguyễn Đình Minh Trị, S.J. Trong đời sống hằng ngày, con người thường xuyên có những kinh nghiệm mặt đối mặt. […]

Xem Chi Tiết
Th12
24

Tư Tưởng Của Friedrich Nietzsche Phá Đổ Hay Xây Dựng Tôn Giáo?

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Tư Tưởng Của Friedrich Nietzsche Phá Đổ Hay Xây Dựng Tôn Giáo? Luận văn tốt nghiệp chương trình Dự Bị và Triết Học tại Học Viện [...]
Xem Chi Tiết
Th12
16

Heidegger và bước chuyển từ hữu thể đến cái vật trong tác phẩm Das Ding (The Thing)

  Môn học: Hữu Thể Học Giáo sư: Đậu Văn Hồng Học viên: Nguyễn Hữu Minh Vương, S.J. Trong khi con người thời đại hôm nay đang muốn duy-vật-vô-thần hóa mọi sự, kinh nghiệm về […]

By Majorica | Hữu Thể Luận
Xem Chi Tiết