Triết Học

Th12
08

Cái tâm lớn nhìn về sự hữu dụng và vô dụng theo Trang Tử trong tác phẩm “Nam Hoa Kinh”

Môn học: Triết học Trung Hoa Giáo sư: Vũ Minh Trí, S.J. Học viên: Trần Văn Đỉnh,S.J. Trong một xã hội mà công nghệ và sự thực dụng đang lên ngôi, thì việc xem xét […]

By Majorica | Lão-Nho . Triết Học
Xem Chi Tiết
Th12
01

Vấn Nạn Nghệ Thuật Trong Giảng Trình Cội Nguồn Tác Phẩm Nghệ Thuật Của Martin Heidegger

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Vấn Nạn Nghệ Thuật Trong Giảng Trình Cội Nguồn Tác Phẩm Nghệ Thuật Của Martin Heidegger Luận văn tốt nghiệp chương trình Dự Bị và Triết [...]
Xem Chi Tiết
Th11
26

Đạo Lạc (道樂): Thử phác họa một cách đọc Đạo Đức Kinh ngang qua những từ Lạc (樂)

  Môn học: Triết học Trung Hoa Giáo sư: Vũ Minh Trí, S.J. Học viên: Nguyễn Đình Minh Trị, S.J.   Đạo không chỉ là một lý tưởng cao vời khó nắm bắt, Đạo còn […]

Xem Chi Tiết
Th11
20

Chí Phèo – bản tính thiện ác trong con người

Môn học: Triết học con người Giáo sư: Phạm Trung Hưng, S.J. Học viên: Nguyễn Bá Dương, S.J.   “Chí Phèo” là một tác phẩm văn học có giá trị cao về mặt nhân văn […]

Xem Chi Tiết
Th11
13

Trào lưu “like là làm” của giới trẻ Việt Nam dưới góc nhìn về con người trong cá vị tính và xã hội tính

Môn học: Triết học con người Giáo sư: Phạm Trung Hưng, S.J. Học Viên: Đỗ mạnh Hùng, S.J. Đủ “like” là làm, cho dù đó là đốt trường, tắm phân hay thậm chí là tự […]

Xem Chi Tiết
Th10
27

Tự trị tính (autonomy) trong đạo đức học của Immanuel Kant

    Môn học: Triết học Đạo Đức Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Phạm Quang Khanh, S.J.   Tôi tự ra luật cho chính mình, chứ không phải người khác ra luật […]

Xem Chi Tiết
Th10
26

Chân Như là cứu cánh tối hậu-một điểm độc đáo trong Duy Thức học Phật giáo

    Giáo sư hướng dẫn: Lý Minh Tuấn Học viên: Trần Thanh Minh, S.J.   Giữa một thế giới mà chủ nghĩa duy vật đang ẩn nấp dưới nhiều hình thức khác nhau, trong […]

Xem Chi Tiết
Th10
15

Mối tương quan giữa vô thần và khoa học hiện đại

  Môn học: Triết học Tôn giáo Giáo sư: Nguyễn Ngọc Hải, C.Ss.R. Học viên: Trần Quang Huy, S.J.  Khi khoa học ngày càng phát triển thì dường như người ta càng ít coi trọng vai […]

Xem Chi Tiết
Th10
08

Con người có bổn phận tôn trọng và yêu thương người khác hay không?

  Môn học: Triết học Đạo Đức Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Trần Văn Đỉnh, S.J.   Trong cuộc sống thường ngày, con người luôn được đặt trong những mối tương quan, […]

Xem Chi Tiết
Th10
06

Bản thể của sự vật khả tri được hiểu theo chất thể và mô thể của Aristotle và Teilhard de Chardin

  Môn học: Siêu hình học Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Nguyễn Đình Minh Trị, S.J.   Có thể nói, bản thể là một khái niệm rất quan trong thế giới triết […]

Xem Chi Tiết