Human Sexuality

STB 2

ID:
TM 103.1
CREDIT:
4

INSTRUCTORS:

Sophia Park
Giảng Sư

Tính Dục Con Người (Human Sexuality, 4 ECTS)

Khoá học này khảo cứu các chủ đề về tính dục con người: thân mật, phụ hệ, nữ quyền, đồng tính, tình bạn, và thân thể. Tính dục là một phương thế để hiểu biết con người, vốn tìm cách biến đổi mình trong đức tin. Khoá học mời gọi học viên viết một tuyển tập về quá trình tự nhận biết bản thân của mình, gồm cả khuôn khổ tính dục và việc tự biết mình.

Mục đích: giúp học viên có thể (1) nhận ra được tính dục của bản thân; (2) xác định đâu là những cảm xúc cần quan tâm phát triển để trưởng thành nhân cách; (3) nhận diện được căn tính tình dục của bản thân; (4) biết cách tiếp cận những người bị gạt bên lề vì giới tính và xu hướng tình dục của họ; (5) đào sâu kinh nghiệm riêng và khám phá sự khác biệt giữa ham muốn (desire), nhu cầu (need) và yêu thương (love).

Phương pháp: (1) Giáo sư giảng trực tiếp tại lớp, và ấn định những chủ đề mà các học viên phải chuẩn bị để cùng thảo luận; (2) Học viên phải đọc, hiểu các bài đọc được giao và viết phản tỉnh cá nhân về chủ đề đã thảo luận trên lớp; (3) Áp dụng lối tiếp cận thiêng liêng và mục vụ, hơn là về tình dục và đạo đức sinh học.

Đánh giá kết quả: Chủ động tham dự lớp và thảo luận (30%); Các bài viết phản tỉnh cá nhân (45%); Bài viết cuối môn (25%).

Tài liệu ham khảo: PARK, SOPHIA. Giáo trình và các bài đọc được soạn riêng. Lưu hành nội bộ.