Phần đầu của bài đọc (4:6-8) được lấy từ phần cuối của mục thánh Phao-lô trao nhiệm vụ cho Ti-mô-thê, trong khi phần thứ hai (4:16-18) lại đến từ mục cuối cùng của lá thư trong đó thánh Phao-lô mô tả hoàn cảnh của ngài (4:10-16). Trong mục cuối cùng này, thánh Phao-lô tự mô tả mình, trong thời khắc ngài cần nhất, là người bị mọi người bỏ rơi ngoại trừ Luca. Dù gian truân là thế, thánh Phao-lô khẳng định Chúa Giê-su vẫn bênh vực ngài và ban cho ngài sức mạnh. Thánh Phao-lô thậm chí còn tự tin hơn bao giờ hết khi cho rằng Đức Ki-tô sẽ lại cứu ngài và đưa ngài về “vương quốc của người ở trên trời” (4:18).

Thánh Phao-lô so sánh cuộc đời của ngài với một cuộc đua và chính ngài với vận động viên của Đức Ki-tô. Cuộc đua đòi hỏi đau khổ và bách hại, nhưng thánh Phao-lô đã trung tín với Đức Ki-tô. Sau khi đã hoàn thành cuộc đua, giờ đây ngài chờ đợi “vòng hoa dành cho người công chính” (4:8) mà Đức Ki-tô sẽ ban cho ngài vào ngày người trở lại. Phần thưởng ấy cũng dành cho những ai chạy đua một cách trung tín với lòng mong chờ sự xuất hiện của Đức Ki-tô Giê-su.

Nhờ mô tả chính mình như thế, thánh Phao-lô kêu gọi Ti-mô-thê và độc giả kiên tâm trong cuộc đua là đời sống Ki-tô hữu. Ý thức rằng những ai đã không hoàn thành cuộc đua có thể dễ dàng chùn bước, thánh Phao-lô biến ngài thành một mẫu gương để Ti-mô-thê và những người khác noi theo. Đời sống của ngài khuyến khích những người có thể bị cám dỗ bỏ cuộc. Bởi vì ngài đã hoàn thành cuộc đua, thánh Phao-lô có thể đảm bảo cho họ điều đang chờ đợi họ phía trước.

Bản văn này là một cơ hội để sử dụng hình ảnh ẩn dụ của cuộc đua để giải thích bản chất của đời sống Ki-tô giáo. Được dùng như một ẩn dụ, cuộc đua nhắc tín hữu rằng đời sống Ki-tô giáo đòi hỏi sự kiên tâm, chịu đựng, và niềm hy vọng sẽ đạt được cùng đích. Giống như những tay đua trên một quãng đường dài, các tín hữu sẽ không tránh được những lúc cảm thấy thất vọng, mệt mỏi, và thậm chí bị cám dỗ bỏ cuộc. Có những lúc họ sẽ mất đi mục đích sống và không còn nhìn thấy được đích đến. Vào những lúc ấy, họ phải kiên gan và chịu đựng nhiều hơn, lòng nhớ về phần thưởng đang chờ đợi họ: sự công chính mà đến từ Thiên Chúa.

Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Hữu Phong SJ
Nguồn: Frank J. Matera, Strategies for Preaching Paul (Minnesota: The Liturgical Press, 2001), 171 – 172.