Tượng Thánh Phaolô trước vương cung thánh đường Thánh Phêrô

Lời Chúa

29 Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này: thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có;30 ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả;31 kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.

Tìm hiểu 1 Cr 7:29-31

Bài đọc vắn này nằm trong phần thánh Phao-lô bàn về vấn đề hôn nhân, ly dị, và độc thân khiết tịnh. Ngài được thúc đẩy viết đoạn này là nhờ lá thư các tín hữu Cô-rin-tô đã gửi cho ngài. Mặc dù chúng ta không biết nội dung của lá thư nhưng dường như có một nhóm khổ tu trong cộng đoàn đã muốn những thành viên khác, kể cả những cặp vợ chồng, phải tiết dục. Dù ủng hộ đời sống độc thân, thánh Phao-lô hiểu rằng đó là đời sống không dành cho tất cả mọi người. Vì thế, ngài có lời khuyên rất thực tế: hãy cứ sống ơn gọi của mình. Nếu ai đã lập gia đình thì khi trở thành tín hữu, người ấy hãy cứ sống đời sống hôn nhân; nếu ai chưa cưới thì đừng tìm bạn đời cho mình. Nhưng nếu ai vẫn muốn kết hôn thì cũng không có gì sai trái.

Lý do của lời khuyên ấy chính là nội dung của bài đọc tuần này: “Thời gian chẳng còn bao lâu… bởi vì bộ mặt của thế gian này đang biến đi” (7:29,31). Qua những lời này, thánh Phao-lô cho thấy thời điểm Đức Ki-tô trở lại đã cận kề. Vì thế, các tín hữu không nên thay đổi tình trạng sống của họ.

Trong bối cảnh ấy, thật khó để rút ra ý để giảng từ bản văn này. Sau tất cả, trong khi cộng đoàn tín hữu tin chắc rằng Đức Ki-tô sẽ trở lại, thì một vài trong số họ tin rằng sự trở lại ấy sẽ xảy ra ngay trong lúc họ còn sống. Tuy nhiên, đây lại chính là thái độ sống mà bản văn đang nói đến. Ngay cả khi Đức Ki-tô không trở lại trong thời của chúng ta thì cuộc sống của chúng ta rồi cũng sẽ kết thúc, và chúng ta sẽ bị Đức Ki-tô phán xét. Nếu sống như thể chúng ta không bao giờ chết thì thật dại khờ, nhưng nếu sống mà hiểu rằng ai rồi cũng phải chết thì đó chính là khởi đầu của sự khôn ngoan.

Nguồn: Frank J. Matera, Strategies for Preaching Paul, (Nguyễn Hữu Phong chuyển ngữ) (Minnesota: The Liturgical Press, 2001), 67-68.