Theology of Human Person I: Sin and Grace

STB 3

DURATION:
30 hours
ID:
TD 106.3
CREDIT:
2

INSTRUCTORS:

A. Giới thiệu môn học

Môn « nguyên tội, ân sủng và sự công chính hóa » vốn là một phần của môn nhân học ki-tô giáo. Môn học này muốn khẳng định rằng, dưới lăng kính Ki-tô giáo, con người không chỉ là hình ảnh Thiên Chúa, một nhân vị dựa vào thần học Chúa Ba Ngôi, một hữu thể có tương quan, nhưng con người còn là một tội nhân được công chính hóa nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Trước khi nghiên cứu quan niệm về « tội cổ xưa » trong Kinh Thánh và trong truyền thống các giáo phụ Hy Lạp, môn này bắt đầu bằng việc nghiên cứu cuộc khủng hoảng với Pêlagiô để hiểu rõ hơn lập trường của thánh Augustinô, đồng thời ảnh hưởng của tư tưởng Augustinô lên các quyết định chính thức của Giáo Hội từ công đồng Carthage đến công đồng Trentô và cả Vaticanô II. Nếu như Pêlagiô cho rằng bản tính con người không hề bị tổn thương và Lutêrô sau này thì cho rằng bản tính con người hoàn toàn bị băng hoại sau nguyên tội, thì Giáo Hội lại dựa vào quan điểm của Augustinô để khẳng khẳng định bản tính con người chỉ bị tổn thương chứ không băng hoại. Nói một cách khác, trong tất cả con người, kể cả dân ngoại, ý chí tự do không bị dập tắt, nó chỉ bị suy yếu và lệch lạc. Như thế, cách hiểu biết về ân sủng hoàn toàn phụ thuộc vào cách thức hiểu biết về nguyên tội. Nói một cách khác, ân sủng được định nghĩa như một tương quan: « Thiên Chúa, nếu ai quay lưng lại với Ngài thì sẽ sa ngã ; trở lại với Ngài sẽ được nâng đỡ dậy ; ở với Ngài là có một chỗ dựa vững chắc ; đi ra khỏi Ngài là chết ; trở về với Ngài là được tái sinh ; ở trong Ngài là sống » (Augustinô).

B. Mục đích để sinh viên hiểu

– Đâu là sự khác nhau giữa quan niệm của Pêlagiô và Augustinô về nguyên tội và ân sủng? Sự minh định của Giáo Hội qua các Công Đồng như thế nào?

– Truyền thống huấn giáo về tội và ân sủng trong nhân loại trước Augustinô, trong Kinh Thánh, nơi các Giáo Phụ như thế nào?

– Các quyết định của Giáo hội và thần học Kinh viện như thế nào?

– Quan niệm về tội của Luther về tội và ân sủng như thế nào? Đâu là sự minh định của Giáo Hội qua công đồng Trentô? Sự khác biệt giữa Tin Lành và Công Giáo liên quan đến tội và ân sủng? Đâu là thỏa thuận đã đạt được?

– Quan niệm về tội và ân sủng từ Trentô cho đến ngày hôm nay như thế nào?

– Thử tìm một cách trình bày về nguyên tội và ân sủng cho ngày hôm này?

C. Phương thức thi cử

– Trong quá trình học, mỗi sinh viên sẽ thuyết trình một đề tài về tội và ân sủng theo một thần học gia, hoặc quan niệm về tội và phúc nơi một tôn giáo, nơi tục ngữ ca dao Việt,…

– Một bài thi vấn đáp với những câu hỏi được đưa ra trước trong thời gian học (thí sinh bắt thăm chọn một câu, rồi chuẩn bị 30 phút, sau đó trả lời 6 phút cho câu hỏi đã nhận được + 4 phút trả lời với những câu hỏi tự do của giáo sư).

D. Các sách tham khảo

 • Thần Học Về Ân Sủng (không ghi tác giả-năm-nơi xuất bản); về nội dung, có thể xem đây là cuốn sách giáo trình có nội dung đầy đủ và được sắp xếp một cách có hệ thống.
 • Joanchim Nguyễn Văn Liêm, O.P., Giải Thích Thần Học Về Mầu Nhiệm Thiên Chúa Tạo Thành, 1998.
 • Joanchim Nguyễn Văn Liêm, O.P., Giải Thích Thần Học Về Nguyên Tội Và Ân Sủng, 2001.
 • SESBOUE Bernard va V. GROSSI, Nguyên tội, Ân sủng và sự công chính hóa, Bản dịch của Lm. FX. Nguyễn Tiến Dưng, AA (Học Viện Dòng Tên và DCV Vinh-Thanh, lưu hành nội bộ).
 • Nguyễn Tiến Dưng, Nguyên tội và ân sủng theo Tin Lành và Công giáo, từ khác biệt đến đồng thuẫn trong sự tôn trọng khác biệt (tài liệu bổ sung ; lưu hành nội bộ).
 • SESBOUE Bernard, Sauvés par la grâce, Les débats sur la justification du XVI siècle à nos jours (Được cứu độ nhờ ân sủng, các cuộc tranh cãi về vấn đề công chính hóa từ thế kỷ XVI đến ngày hôm nay), Editions Facultés Jésuites de Paris, 2009.
 • Hợp Tuyển Thần Học số 36&27, chủ đề: Tạo Dựng-Nguyên Tội; gồm có các bài dịch của các tác giả sau:
 1. Christoph Theobald, “La Théologie de la création en question”;
 2. Beauchamp, “Études sur la Genèse. L’Eden, les Sept Jours, les Patriarches
 3. Robyn Horner-tác giả bài viết nguyên văn tiếng Anh, do J.Y. Lacoste dịch sang tiếng Pháp, “Problème du mal et péché des origines
 4. Stefano Moschetti-tác giả bài viết nguyên văn tiếng Ý, “Una nuova teoria sul peccato originale”.
 • Ân Sủng Luận Qua Các Tác Giả”, do Gerhard L. Muller (dẫn nhập, tuyển chọn và giới   thiệu) trong bộ “Texte zur Theologie Dogmatik” ; Bản dịch của Đại Chủng Viện Thánh Giu-se Sài Gòn.
 • Hans urs von Balthasar, “Cậy Trông Cho Mọi Người”.
 • Henri Boulad, S.J., All Is Grace; bản tiếng Việt của Lm Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist, “Tất Cả Đều Là Ân Sủng-Thiên Chúa Và Huyền Nhiệm Thời Gian”, NXB Tôn Giáo, 2010.
 • Christoph Boureux et Christoph Theobald, Le péché originel, (Nguyên tội), Bayard, 2005.
 • Marcel Neusch, Le mal, (Sự dữ), Centurion, 1990.
 • James Alison, Le péché originel à la lumière de la Résurrection, (Tội Nguyên Tổ dưới ánh sáng Phục Sinh), Cerf, 2009.
 • Nguyễn Văn Trinh, Thần học hy vọng, Nhà xuất bản Tôn Giáo, 2007.