Tính bất khả khuyết hay bất khả mai một (Indefectibility ) là một thuộc tính của Giáo hội Công giáo. Có nghĩa là Giáo hội sẽ trường tồn cho đến tận thế. Không gì có thể phá hủy Giáo hội. Chân lý này dựa trên chính lời của Chúa Giêsu khi Ngài nói rằng quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi Giáo hội (Matthêu 16:18) và “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Matthêu 28:20).

Dù không thể bị phá hủy, nhưng Giáo hội đã bị bách hại qua nhiều thế kỷ. Đế chế La mã đã đàn áp Giáo hội trong ba trăm năm. Giáo hội đã phải chịu đựng hai cuộc ly giáo (Đông Phương và Tây Phương), cuộc Cải Cách, Đấu tranh Văn hóa (Kulturkampf ) của Đức, sự đàn áp của Cộng sản, và nhiều hơn thế nữa. Ngay cả các vụ bê bối của Borgia và Medici, cũng như các vụ lạm dụng tình dục của giáo sĩ gần đây ở Hoa Kỳ, đã gây tổn hại nhưng không hủy hoại Giáo hội Công giáo. Sự chống đối bên trong cũng như bên ngoài đã có từ ban đầu, nhưng về cơ bản Giáo hội vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển. Giáo hội hai nghìn năm tuổi đã tự mình chứng minh điều đó với hơn một tỷ tín hữu trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, tính bất khả khuyết không có nghĩa là các tín hữu không cần hoặc không thể thay đổi hay cải thiện bản thân. Tất cả mọi người từ Đức Giáo Hoàng, Giám mục, linh mục, phó tế cho đến giáo dân đều được kêu gọi phải trở nên tốt hơn mỗi ngày trong chính đời sống của mình. Toàn thể Giáo hội là tân nương và là Nhiệm Thể của Đức Kitô. Nhưng chính nơi các thành viên của Giáo hội, người ta nhận thấy tính dễ bị tổn thương, sự yếu đuối, bất toàn và thậm chí tội lỗi. Giáo hội, xét như một tổng thể, không thể phạm tội, nhưng các thành viên của Giáo hội thì có thể thánh thiện hoặc tội lỗi.

Ý tưởng về Giáo hội trường tồn cho đến tận thế cũng không xác định rõ được phạm vi như thế nào. Thánh Ambrôsiô nói ubi Petrus, ibi ecclesia nghĩa là: “Ở đâu có Thánh Phêrô (tức Đức Giáo Hoàng), ở đó có Giáo hội”. Chỉ cần còn có Đức Giáo Hoàng, thì vẫn có Giáo hội.

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,

The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,

(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *