Thánh lễ có thể được cử hành cho người còn sống cũng như người đã qua đời. Tại sao? Bởi vì đó là công nghiệp đời đời Chúa Kitô đã chiến thắng trên thập giá cho chúng ta. Công nghiệp này dành cho linh hồn người còn sống lẫn người đã chết. Chúng ta là một Giáo Hội rộng lớn gồm ba thành phần. Trước hết là Giáo Hội chiến thắng. Giáo Hội này bao gồm tất cả các thiên thần và các thánh trong bàn tiệc vĩnh cửu mà Chúa Kitô đã chuẩn bị cho họ trên thiên đàng. Đó là một cộng đoàn tràn ngập niềm vui. Thứ hai là Giáo Hội đau khổ. Giáo hội này bao gồm các linh hồn trong luyện ngục. Những linh hồn này là những người đã chết trong ân nghĩa với Chúa, nhưng cần được thanh luyện và tẩy rửa thêm vì họ chưa hoàn tất việc đền bù những tội lỗi đã được tha thứ hoặc vẫn còn những vướng mắc thế gian cần phải giải quyết. Cuối cùng là Giáo Hội chiến đấu, là các tín hữu đã được rửa tội, những người luôn chiến đấu với sự thiện chống lại sự dữ.

(Ảnh sưu tầm từ Internet)

Cả ba Giáo Hội đều hiệp thông cầu nguyện quanh bàn thờ trong Thánh Lễ. Vì có một khoảng khắc phi thời gian và không gian trong Thánh lễ, hy lễ Canvê đi xuyên qua các thời đại và mọi linh hồn, trên thiên đàng, trong luyện ngục, hoặc trên trái đất trong Thánh lễ, dâng lời khen ngợi và phụng thờ Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh lễ là lời cầu nguyện hoàn hảo nhất. Đó là hiến lễ của Chúa Con hằng hữu dâng lên Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần thay cho các tín hữu. Hoa trái của hiến lễ này là ân sủng bí tích.

Các thánh trên trời và các tín hữu trên mặt đất có thể giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục bằng những lời cầu nguyện. Các thánh có thể thay mặt họ chuyển cầu lên Thiên Chúa, và các tín hữu, qua trung gian các linh mục, có thể dâng lễ cầu thay cho họ. Công nghiệp vô cùng Chúa Kitô đã chiến thắng trên thập giá được dành cho linh hồn họ trong Thánh Lễ. Khi đó, các ân sủng thiêng liêng trợ lực cho các linh hồn trong luyện ngục và giảm bớt thời gian cho họ ở đó. Đó là lý do tại sao người Công Giáo xin ý lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Thường thì điều này được làm vào ngày sinh nhật hoặc ngày giỗ của họ. Nếu một Thánh Lễ nào đó được dâng cho một người đã qua đời và người đó thực sự ở trên thiên đàng, thì ân sủng này không bị lãng phí. Thay vào đó, linh hồn tiếp theo trong luyện ngục khi đó sẽ được hưởng lợi ích từ Thánh Lễ này.

Thánh lễ cũng có thể được dâng cho người còn đang sống. Một Thánh Lễ được dâng cho một ai đó có giá trị rất nhiều sau khi họ qua đời. Đó là truyền thống dâng lễ cầu nguyện trong các dịp đặc biệt như sinh nhật, kỷ niệm hôn phối hay một số ngày vui khác.

Thật là một món quà ý nghĩa khi tặng ai đó Hy Lễ Thánh của Chúa Giêsu trong ý lễ cho họ.

Chuyển ngữ: Nhóm Majorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,
The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,
Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 151-52.