thánh lễ

Th3
30

Câu hỏi 109: Thánh Lễ là cho người sống hay cho người chết?

Thánh lễ có thể được cử hành cho người còn sống cũng như người đã qua đời. Tại sao? Bởi vì đó là công nghiệp đời đời Chúa Kitô đã chiến thắng trên thập giá […]

Xem Chi Tiết
Th3
27

Câu hỏi 108: Thánh lễ là một việc tưởng niệm hay là một hy lễ?

Thánh lễ vừa là một việc tưởng niệm vừa là một hy lễ. Chúa Kitô đã thiết lập Bí tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly vào Thứ Năm Tuần Thánh, và Thánh Lễ trở […]

Xem Chi Tiết
Th3
23

Câu hỏi 107: Tại sao trước kia Giáo Hội chỉ dâng lễ bằng tiếng La tinh?

Thánh Lễ vẫn có thể được cử hành bằng tiếng La tinh, vì đó là ngôn ngữ chính thức của Giáo hội. Trong nhiều nguyện đường, đền thánh, và thậm chí cả giáo xứ, Thánh […]

Xem Chi Tiết
Th2
26

Câu hỏi 105: Các phó tế hoặc nữ tu có thể dâng lễ không khi không có linh mục?

(Nguồn ảnh: Từ Internet)        Chỉ linh mục được truyền chức hợp pháp mới có thể dâng lễ. Trong mỗi Thánh Lễ, chính Chúa Giêsu vừa là tư tế vừa là lễ vật. […]

Xem Chi Tiết