Thần Học Thực Hành Và Mục Vụ

Th1
18

Lương tâm công giáo trong tương quan với phân định và đồng hành thiêng liêng

Môn Học: Phân định-Đồng hành thiêng liêng-Tư vấn mục vụ Giáo Sư: Nguyễn Đức Hạnh, S.J. Học Viên: Trương Đình Sáng, S.J. Lương tâm, phân định và đồng hành thiêng liêng là ba khía cạnh […]

Xem Chi Tiết
Th1
11

Bước trên đường hy vọng trong sứ mạng đồng hành thiêng liêng

  Môn học: Phân định-Đồng hành thiêng liêng-Tư vấn mục vụ Giáo sư: Nguyễn Đức Hạnh, S.J. Học viên: Hoàng Khắc Luận, S.J.    “Hy vọng” và “khơi lên hy vọng” là hai trong những […]

Xem Chi Tiết
Th12
19

Lương tâm trưởng thành theo Gaudium et Spes

Môn học: Luân lý Công giáo Giáo sư: Phạm Văn Ái, S.J. Học viên: Trương Minh Cao, S.J. Bài viết trình bày lương tâm trưởng thành và quyền tối thượng của lương tâm theo tinh […]

Xem Chi Tiết
Th10
02

Lắng nghe thấu cảm trong phân định và đồng hành thiêng liêng.

Môn học: Tư Vấn Mục Vụ – Phân Định và Đồng Hành Thiêng Liêng Giáo sư: Nguyễn Đức Hạnh Học viên: Trương Minh Cao   Lắng nghe thấu cảm là một trong những chìa khóa […]

Xem Chi Tiết
Th10
02

Chúa Thánh Thần theo quan điểm của thánh Gregory Of Nazianzuz

Môn học: Giáo Phụ Học Giáo sư: Trịnh Duy Suýt, S.J. Học viên: Nguyễn Đức Thắng, S.J. Những thế kỷ đầu là thời điểm Giáo Hội định hình nên những tín điều căn bản nhất […]

Xem Chi Tiết
Th9
08

Để Nước Chúa trị đến trên quê hương “con rồng cháu tiên”

  Môn học: Giáo Hội Học Giáo sư: Trần Thanh Tân, SJ. Học viên: Hoàng Khắc Luận, SJ.   Loan báo Tin Mừng là sứ điệp trung tâm và mục đích minh nhiên của Chúa […]

Xem Chi Tiết
Th7
04

Đóng góp của Dòng Tên trong Công Đồng Trentô

Môn học: Lịch sử Giáo hội Công giáo Giáo sư: Nguyễn Mai Kha, S.J. Học viên: Trần Thiên Kính, S.J.  Công Đồng Trentô là một trong những công đồng chung quan trọng, góp phần canh […]

Xem Chi Tiết
Th7
04

The Thoughts of St. Gregory of Nazianzus on the Son through “The Fourth Theological Oration, Which is the Second Concerning the Son”

Môn học: Giáo Phụ Giáo sư: Trịnh Duy Suýt, S.J. Học viên: Nguyễn Huy Hoàng, S.J.   Opinions of the Two Natures of Jesus before the General Council of Nicea (325) Christian doctrine, as we […]

Xem Chi Tiết