(từ Internet)

Dù không tuyệt đối cần thiết cho ơn cứu độ, nhưng mọi người Công Giáo đều được khuyến khích lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Trước hết, bởi vì bí tích này thuộc về các các bí tích khai tâm: Rửa Tội, Thánh Thể và Thêm Sức. Thứ đến, bí tích này không thể đến một thời điểm nào thích hợp hơn. Trong khi thật sư chúng ta lãnh nhận 7 ân sủng của Chúa Thánh Thần nơi bí tích Rửa Tội, thì những ân sủng này được củng cố vững mạnh nhờ bí tích Thêm Sức. Nó giống như tiêm một mũi Vitamin B12 để tăng cường hệ thống miễn dịch cho người ta chống lại bệnh tật.

Bí tích Rửa Tội giải phóng chúng ta khỏi tội nguyên tổ, nhưng chúng ta vẫn phải đối diện với hậu quả của tội (nguyên tổ), được gọi là dục vọng (concupiscence). Dục vọng là tình trạng của một ý chí suy yếu, trí năng mù tối và thoả hiệp với những đam mê. Đôi khi cần cả đời để vượt qua, hay ít là chế ngự được nó. Chúng ta phải tìm hiểu và học để lớn lên từ sự ngu muội và thành kiến. Chúng ta phải hoà hợp ý muốn của chúng ta với ý muốn của Thiên Chúa, vì chính nhờ việc tuân giữ ý muốn của Thiên Chúa mà chúng ta được hạnh phúc. Có khi chúng ta cần cả đời để nhận ra điều này. Chúng ta đặt ý muốn của chúng ta theo ý muốn của Thiên Chúa bằng cách thức hành các nhân đức, và cần nhiều nỗ lực để kiểm soát các đam mê và nết xấu của mình.

Ở tuổi dậy thì, mọi thứ dường như trở nên yếu đuối. Đôi khi chúng ta nổi loạn chống lại cha mẹ, Thiên Chúa và Giáo hội. Chúng ta phải đối diện với những cám dỗ mới. Bí tích Thêm Sức gia tăng những ân huệ của Chúa Thánh Thần mà chúng ta đã lãnh nhận lúc rửa tội. Cũng như các bí tích khác, Thiên Chúa ban cho ta ân sủng. Nhưng chúng ta phải hợp tác với những ân sủng này để bí tích hoạt động trong đời sống chúng ta. Hãy tưởng tượng những quà tặng của Chúa Thánh Thần như những món quà được gói ghém. Để thưởng thức và sử dụng những quà tặng này, chúng ta phải xé lớp giấy gói và mở hộp ra.

Ơn Khôn ngoan cho ta cảm thức chung về thế giới tự nhiên để nhận biết đúng sai. Ơn hiểu biết là quà tặng giúp chúng ta trong đời sống siêu nhiên, trong các lĩnh vực đức tin và phong hóa. Ơn lo liệu tạo ra sự hội nhất giữa tâm – trí, trong khi ơn sức mạnh cho chúng ta lòng can đảm trong thời gian thử thách. Ơn thông minh, trong những gì thuộc về Thiên Chúa và những gì Ngài muốn cho chúng ta, giúp chúng ta làm theo ý muốn của Ngài. Ơn đạo đức, quan điểm của chúng ta về cuộc sống, chuẩn bị chúng ta ở với Chúa đời đời. Cuối cùng, ơn kính sợ Thiên Chúa là quà tặng của sự tôn kính thánh thiện để tôn kính Thiên Chúa như là Đấng Tạo Hóa, Đấng Cứu Chuộc và là Đấng Thánh Hóa. Những quà tặng này đều cần một sự thúc đẩy đặc biệt trong tuổi dậy thì, cũng như khi chúng ta trưởng thành. Có nhiều cám dỗ, tiên tri giả và tiếng nói sai lạc, những ân sủng này của Chúa Thánh Thần cho chúng ta một tinh thần biết phân định.

Chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D., The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question, (Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 107-8.