Đức Mẹ Lên Trời
(Ảnh từ Internet)

Có hai tín điều quan trọng liên quan đến Đức Mẹ Maria, đã được Đức Giáo hoàng tuyên tính cách chính thức trên ngai toà [thánh Phêrô] trong 150 năm qua. Những điều tuyên tín ấy không thể sai lầm của Đức Giáo hoàng. Trước hết là tín điều về Sự Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Maria vào năm 1854, thứ đến là tín điều Đức Mẹ Lên Trời cả hồn lẫn xác vào năm 1950. Tín điều ấy thường được xác định cách long trọng trong tư cách Tông Toà thánh Phêrô với ơn bất khả ngộ bởi vì tín điều ấy đang bị phủ nhận, bị trình bày cách sai lạc hoặc bị tấn công. Ơn bất khả ngộ ám chỉ đến khả năng vô ngộ của Đức Giáo hoàng trong những vấn đề của đức tin và luân lý. Ơn bất khả ngộ được Chúa Thánh Thần ban cho Đức Giáo hoàng để đề cao ngai toà thánh Phêrô. Cathedra nghĩa là “ngồi,” sau đó được diễn nghĩa thành“từ ngai toà thánh Phêrô.”

Trong hai ví dụ này, niềm tin vào Sự Vô Nhiêm Nguyên Tội của Đức Maria và việc Lên Trời của Mẹ đã không bị tấn công, cách chung, những điều ấy được tin và được dạy từ thời các tông đồ. Tuy nhiên, khi Đức Giáo hoàng Piô IX định tín Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, một cách tự nhiên, tín điều ấy kéo theo vấn đề Lên Trời của Đức Mẹ cũng phải được định tín.

Trong sách Khải huyền 12,1 chúng ta đọc thấy: “Một điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.” Với những lời này, Đức Giáo hoàng Piô IX xác đinh cách long trọng về Sự Thăng Thiên của Mẹ một lần cho tất cả. Trong văn kiện này, Đức Giáo hoàng nói rằng bởi vì Đức Maria không có tội nguyên tổ do bởi ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, Mẹ cũng không phải chịu đựng sự suy tàn, mục nát của thế gian. Thay vào đó, Đức Giêsu Con Mẹ, đưa cả hồn lẫn xác của Mẹ lên trời. Thăng Thiên thì khác với việc Mẹ Lên Trời. Thăng Thiên nói đến việc Đức Giêsu nhấc mình lên để vào thiên quốc bởi quyền năng của chính Ngài, bởi vì Ngài là Ngôi Hai của Ba Ngôi Chí Thánh. Lên Trời cả hồn lẫn xác nói về một sự kiện một ai đó được đưa vào thiên đàng; nói cách khác, mẹ không thể tự làm được điều này. Tất nhiên, người có thể làm điều này là Đức Giêsu Kitô, Con của Mẹ.

Việc Lên Trời của Đức Maria cũng là một ngày lễ kính về niềm hy vọng của mọi thành viên Giáo hội chiến đấu- gìn giữ trung thành đức tin trong trận đấu của thiện và ác. Việc Lên Trời của Mẹ tiên báo Sự Phục Sinh thân xác của chúng ta vào ngày sau hết và sau đó là vào hưởng thiên đàng khi thế giới kết thúc. Hãy nhớ rằng, tội nguyên tổ đã mang đến cái chết và sự phân rẽ. Vì thế, sự an ủi các thành viên của Giáo hội vẫn còn kiên định trong niềm tin và không mệt mỏi trong việc phục vụ Thiên Chúa, như Đức Maria đã làm, để chúng ta cũng có thể tận hương niềm vui, hạnh phúc miên viễn trên thiên đàng.

Chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D., The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question, (Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 64-65.