Lưỡng tại (bilocation) là một hiện tượng tâm linh nói về một người có thể hiện diện ở một nơi vào một thời điểm nhất định, và đồng thời cũng hiện diện cách mầu nhiệm ở một nơi khác cách xa nơi những người chứng kiến đang​​ nghe người ấy nói và nhìn thấy người ấy đang hoạt động cách bình thường. Đây là một đặc sủng huyền nhiệm nhằm giúp người ấy phục vụ tha nhân, thường là cho những người sắp chết.

Dưới đây là những vị thánh nổi tiếng có ơn lưỡng tại:

Thánh Anphongsô Liguori, mất năm 1787

Thánh Gerard Majella, mất năm 1755

Thánh Phaolô Thánh Giá, mất năm 1775

Thánh Giuse Cupertinô, mất năm 1663

Thánh Martinô de Porres, mất năm 1639

Thánh Catarina Ricci, mất năm 1590

Đấng Đáng Kính Mary Agreda, mất năm 1665

Thánh Phanxicô Paola, mất năm 1507

Thánh Antôn Padua, mất năm 1231

Thánh Phanxicô Xaviê, mất năm 1552

Thánh Vincent Pallotti, mất năm 1850

Thánh Gioan Bosco, mất năm 1888

Cha Thánh Piô Pietralcina, mất năm 1968

Thân xác bay bổng (levitation) là một hiện tượng tâm linh khác, khi cơ thể của một người được nâng lên không trung bởi các phương tiện siêu nhiên. Thông thường, thân xác bay bổng diễn ra khi vị thánh đang trải qua cơn xuất thần. Xuất thần là một khoảnh khắc thiêng liêng mãnh liệt, và thánh nhân bị cuốn vào giây phút thần bí mạnh mẽ.

Một số vị thánh có thân xác được nâng lên không trung như:

Thánh Têresa Avila, mất năm 1582

Đấng Đáng Kính Maria Villani, mất năm 1670

Thánh Bernardinô Realinô, mất năm 1621

Thánh Gerard Majella, mất năm 1755

Thánh Anphongsô Liguori, mất năm 1787

Thánh Antôn Maria Claret, mất năm 1870

Thánh Martinô de Porres, mất năm 1639

Thánh Gemma Galgani, mất năm 1903

Thánh Phaolô Thánh Giá, mất năm 1775

Đấng Đáng Kính Đôminicô Giêsu và Maria , mất năm 1630

Chân Phước Tôma Cori, mất năm 1729

Thánh Phanxicô Paola, mất năm 1507

Thánh Agnese Montepulciano, mất năm 1317

Thánh Gioan Giuse Thánh Giá, mất năm 1734

Thánh Đôminicô, mất năm 1221

Thanh Philip Neri, mất năm 1595

Thánh Gioan Vianney, mất năm 1859

Thánh Inhaxiô Loyola, mất năm 1556

Thánh Giuse Cupertinô, mất năm 1663

Những đặc sủng khác mà các thánh có thể có là hương thơm thánh thiện, một trái tim huyền nhiệm, di chuyển từ nơi này đến nơi khác cách kỳ diệu, tiền bạc được cho cách bí ẩn, hóa thức ăn ra nhiều, được bảo vệ cách kỳ diệu, có ánh sáng và tia sáng của tình yêu, lửa và sức nóng của tình yêu, ơn nói tiên tri, khả năng tàng hình, biết trước được ngày chết của mình, được in dấu thánh, ơn nói tiếng lạ, nhịn ăn cách huyền nhiệm, và có được tri ​​thức thần bí.

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,

The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,

(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007). 354-355.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *