Triết Học

Th4
27

Vấn đề ngôn ngữ tôn giáo

Môn học: Triết học tôn giáo Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Đoàn Công Trình, S.J. Có một thực tế là: con người sử dụng ngôn ngữ của mình để nói về Thiên […]

Xem Chi Tiết
Th4
21

Có chứng minh được sự hiện hữu của Thiên Chúa không?

Môn học: Triết học Tôn giáo Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học Viên: Nguyễn Hoàng Vũ, S.J. Trong địa hạt triết học, Thiên Chúa là một đề tài lớn. Chỉ riêng vấn nạn về […]

Xem Chi Tiết
Th4
16

Bàn về sự hiện hữu của Thiên Chúa qua những lập luận luân lý

    Môn học: Triết học Tôn giáo Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Nguyễn Văn Đương, S.J. Có nhiều cách thức khác nhau để các triết gia bàn về sự hiện hữu […]

Xem Chi Tiết
Th4
08

Sự dữ theo tác giả Teilhard De Chardin trong tác phẩm hiện tượng con người

  Môn học: Triết học Tôn giáo Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Nguyễn Văn Viện, S.J. Có lẽ, nói về sự dữ là chuyện không mới, nhưng nói như cách của Teilhard […]

Xem Chi Tiết
Th4
02

Tìm hiểu chữ “chí” trong tác phẩm Luận Ngữ

  Môn học: Triết học Trung Hoa Giáo sư: Vũ Minh Trí, S.J. Học viên: Phạm Quang Khanh, S.J.   Mỗi khi nhắc tới Khổng Tử, người ta thường hay nghĩ tới một bậc bậc […]

By Majorica | Lão-Nho . Triết Học
Xem Chi Tiết
Th3
26

Đa nguyên tôn giáo (Quan điểm của Alston trong chương 7 tác phẩm Perceiving God)

Môn học: Triết học Tôn giáo Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Nguyễn Đình Minh Trị, S.J.   Tôn giáo là một đề tài lớn đã được nhiều triết gia tìm hiểu nghiên […]

Xem Chi Tiết
Th3
17

Tình mẹ dưới góc nhìn của triết học con người

Môn học: Triết học con người Giáo sư: Phạm Trung Hưng, S.J. Học viên: Nguyễn Văn Đương, S.J. Tình mẹ tựa nguồn cảm hứng cho sự ra đời của bao tác phẩm nghệ thuật. Tình […]

Xem Chi Tiết
Th3
10

Chân nhân và lý tưởng tự do của trang tử trong tác phẩm Nam Hoa Kinh

  Môn học: Triết học Trung Hoa Giáo sư: Vũ Minh Trí, S.J. Học viên: Nguyễn Hữu Minh Vương, S.J.   Chân nhân và lý tưởng tự do mà Trang Tử vẽ nên có thể […]

By Majorica | Lão-Nho . Triết Học
Xem Chi Tiết
Th3
04

Hành trình đi đến hạnh phúc ngang qua các nhân đức trong các cuốn i, ii, vi, x của tác phẩm Nicomachean Ethics của Aristotle[i]

Môn học: Triết học đạo đức Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Nguyễn Đình Minh Trị, S.J.   Hạnh phúc là điều mà bao người vẫn hằng mong mỏi ước ao. Tuy nhiên, […]

Xem Chi Tiết
Th2
26

Quan điểm về vấn đề bất công trong tác phẩm niềm an ủi triết học của Boethius

  Môn học: Triết học Trung Cổ Giáo sư: Đậu Văn Hồng Học viên: Đỗ Mạnh Hùng,S.J.   Dựa trên tiền đề về cùng đích, bản chất của con người (là tìm kiếm điều tốt […]

By Majorica | Triết Học . Triết Sử
Xem Chi Tiết