Danh Sách Các Đề Tài Luận Văn Ra Trường Khối Triết Niên Khóa 2018-2021

Sau một thời gian học tập và nghiên cứu, các học viên Triết III niên khóa 2018-2021 đã hoàn thành việc bảo vệ luận văn ra trường và thi tổng kết cuối chương trình của năm học 2020-2021, thể theo quy chế của Học Viện.

STT Học Viên Tên Đề Tài
1 Nguyễn Văn Biển Luận bàn về quan điểm chính trị của Hàn Phi Tử
2 Hoàng Sỹ Chân Nhân vị tính như là nền tảng cho pháp quyền trừu tượng theo quan điểm của Hegel trong tác phẩm Các nguyên lý của triết học pháp quyền
3 Lê Hữu Chí Phân tích ý niệm “sáng tạo tính” theo quan điểm của Alfred North Whitehead trong tác phẩm Process and Reality
4 Vũ Văn Công Cogito của René Descartes dưới nhãn quan của Paul Ricoeur
5 Phan Văn Cương Tự do và bình đẳng trong lý thuyết công bình của John Rawls – và một phản tỉnh về chúng xét từ thông điệp Fratelli Tutti
6 Trần Văn Cương Tư duy nô lệ và tư duy tự do theo quan điểm của Nicolai Alexandrovich Berdyaev
7 Nguyễn Xuân Danh René Girard và nỗ lực giải thích vấn đề bạo lực
8 Nguyễn Văn Đại Thánh Augustine – Một nhãn quan chính trị hướng đến thành đô Thiên Chúa
9 Lê Công Đoàn Triết lý giáo dục hướng tới con người và xã hội lý tưởng của Phan Bội Châu
10 Ngô Văn Đương Nhà hùng biện lý tưởng – Phân tích chân dung nhà hùng biện lý tưởng theo quan niệm của Marcus Tullius Cicero dưới góc nhìn tri thức luận và đạo đức học
11 Phạm Công Hiếu Huyết nhục hiểu như là hiện tượng bão hòa theo quan điểm của Jean-Luc Marion
12 Nguyễn Văn Hùng Đồng cảm xét như nền tảng cho phán đoán đạo đức trong tác phẩm A Treatise of Human Nature của David Hume
13 Lê Văn Kiều Vấn đề khoảng cách giữa tên gọi và thực tại sự vật trong tác phẩm Cratylus của Plato
14 Nguyễn Văn Linh Tư tưởng dụng Lễ tu thân trong sách Luận Ngữ
15 Vũ Văn Lộc Đà sống như là lực đẩy sáng tạo của sự sống trong tác phẩm Creative Evolution của Henri Bergson
16 Nguyễn Phi Long Khái niệm Aura trong tác phẩm Nghệ thuật trong thời đại sản xuất hàng loạt của Walter Benjamin
17 Lê Phạm Tiến Minh Con đường tìm đạt bình an thư thái theo triết thuyết Epicurus
18 Nguyễn Bình Minh Cái nhìn về mỹ thuật của Immanuel Kant trong tác phẩm Phê phán năng lực phán đoán
19 Trần Xuân Mỹ Tính thống nhất của tri thức như là nền tảng cho triết lý giáo dục khai phóng theo John Henry Newman
20 Trần Văn Quân Triết học sử và Triết học so sánh – Hai lối nẻo tiếp cận triết học Trung Quốc của Phùng Hữu Lan
21 Trần Tử Thiêng Sự vận dụng lý trí cách đúng đắn như là phương thế để đạt được hạnh phúc theo quan điểm của Marcus Aurelius trong tác phẩm Meditations
22 Lê Văn Tuệ Bàn về đạo đức vị quân vương trong tư tưởng của Machiavelli

Ban Học Vụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *