Ảnh từ Internet

 

Suốt nhiều thế kỷ của Kitô Giáo, người Do Thái thường bị  buộc tội và dèm pha cách bất công như là những kẻ giết Đức Kitô. Cả Thánh Kinh lẫn Giáo Hội không bao giờ đưa ra lời buộc tội như thế, nhưng có một số người đã đưa ra lời nói dối tồi tệ này trong cách thức của riêng họ.

Về khía cạnh lịch sử, những người lính Rôma là những kẻ tra tấn và đóng đinh Đức Giêsu cho tới lúc Ngài chết vào Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Trong khi đó, đúng là có việc giới lãnh đạo Do Thái trong Thượng Hội Đồng thông đồng với Giuđa với giá 30 đồng bạc để Giuđa phản bội Đức Kitô, nhằm giúp họ dễ dàng bắt Ngài. Giới lãnh đạo, dù trong bất cứ tư cách nào, cũng không thể đại diện cho toàn dân Do Thái cũng không đại diện cho đức tin của người Do Thái.

Cách chung, cả người Do Thái lẫn người Rôma hay con cháu họ (là người Ý) không thể bị đổ lỗi về cái chết của Đức Giêsu. Những con người cụ thể của giới lãnh đạo Do Thái đã bày mưu và buộc tội Đức Giêsu cách ngụy tạo tại tòa án, hầu chắc chắn Ngài sẽ bị hình phạt tử hình. Thủ phạm thực sự, những tội phạm gây nên cái chết kinh hoàng của Đức Giêsu là người vốn đã sống hoặc sẽ sống. Tất cả chúng ta vấy máu nơi bàn tay của mình về cái chết của Đức Giêsu. Tất cả chúng ta đều phạm tội. Đức Giêsu đã chết bởi vì tội lỗi chúng ta. Đó không phải là vấn đề của những con người sống cách đây 2000 năm. Con người phạm tội chống lại Thiên Chúa và con người phải được cứu độ và chuộc về qua Thập giá của Đức Giêsu.

Chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D., The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question, (Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 51.