cẩm nang

Th8
22

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Thế giới trong mắt các triết gia Tiền Socrates

Những nghịch lý của Zeno là gì? Những nghịch lý của Zeno tiếp tục giữ một địa vị quan trọng đối với các nhà toán học và triết gia ngày nay. Nghịch lý của ông […]

Xem Chi Tiết
Th8
17

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học]- Parmenides và trường phái Eleatic

Câu 33: Parmenides và trường phái Eleatic của ông tin điều gì? Parmenides thành Elea (515-450 TCN) cùng với hai môn đệ là Zeno (490-430 TCN) và Mellisus thành Samos (440 TCN) lập nên trường […]

By Majorica | Cẩm Nang Triết Học
Xem Chi Tiết
Th8
01

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Những đóng góp của các triết gia Tiền Socrates

Câu chuyện phiếm về Thales là gì? Thales không chỉ dựa trên nước hoặc hơi ẩm để giải thích vũ trụ, ông còn nhạy bén về những công việc có tính thực tế khi không […]

By Majorica | Cẩm Nang Triết Học
Xem Chi Tiết