Aspasia thành Miletus

Th2
11

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học, câu 97-101] CÁC NỮ TRIẾT GIA THỜI HY LẠP CỔ VÀ ROMA

Aspasia thành Miletus (ảnh: internet) Một số nữ triết gia thuộc trường phái Pythagoras là ai? Phu nhân của Pythagoras là Theano thành Crotona (Ý, 546 tCN) và ba người con gái của bà đều […]

Xem Chi Tiết
Th1
21

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học, câu 93-96] CÁC NỮ TRIẾT GIA THỜI HY LẠP CỔ VÀ ROMA

  Tại sao từ thời Hy lạp cổ và Roma không có bất cứ nữ triết gia nào được biết tới? Các nam triết gia trổi vượt hẳn trong lịch sử triết học phương Tây […]

Xem Chi Tiết