Những “Cái Biết” ... Cần Phải Biết !

Có thể nói ba cái ‘biết’ thường được nhấn mạnh trong huấn luyện của Dòng Tên là biết Chúa, biết mình và biết Dòng. Ba ‘cái biết’ ấy vẫn là điểm nhấn trong đời sống và sứ mạng của mọi Giêsu hữu dù người ấy đang ở trong giai đoạn nào. Do đó, việc cung cấp những kiến thức cần thiết để các Giêsu hữu trẻ sau giai đoạn Nhà Tập là việc hết sức cần thiết, để dẫu cho dành trọn tâm lực cho việc ‘dùi mài kinh sử’ họ vẫn cảm nhận được mình đang thực sự nuôi dưỡng trong bầu khí của linh đạo Dòng, hầu mỗi ngày họ thấm nhuần cung cách hành xử của Dòng hơn.[1] Trong tinh thần ấy, vào mỗi thứ sáu tuần thứ tư trong tháng, các Giêsu trẻ trong Học viện Thánh Giuse Dòng Tên Việt Nam lại được học biết thêm về Dòng qua giờ học linh đạo do quý Cha linh hướng các khối phụ trách.

Chủ đề của buổi học về Linh đạo Dòng trong tháng 11 dành cho Khối Triết được cha Linh hướng Michael Trương Thanh Tâm, SJ chọn và trình bày, đó là “Bày Tỏ Lương Tâm Trong Dòng Tên” (Account of Conscience hoặc Manifestation of Conscience). Việc bày tỏ lương tâm là một phần trong đời sống vâng phục thuộc về cung cách hành xử của Dòng. Đây là một biệt ân Giáo hội dành cho Dòng. “Bày tỏ lương tâm trong Dòng” là một trong những cách thế quản trị thiêng liêng của Dòng. Mục đích của việc này là giúp các Bề Trên hiểu rõ hơn và tường tận hơn những anh em thuộc trách phận của mình, qua cuộc đối thoại vừa thiêng liêng vừa thân tình, hầu có thể ân cần chăm sóc và trao phó những sứ vụ tương hợp với khả năng của anh em mình (x. Hiến Pháp Dòng Tên, phần Bản Khảo Sát, số 91-97).

Buổi học hỏi về Linh đạo rất hấp dẫn vì các Giêsu trẻ có cơ hội hiểu sâu xa hơn những mong ước Dòng dành cho mình qua cách quản trị thiêng liêng này. Những trao đổi sau phần trình bày nội dung của Cha Linh hướng khiến cho buổi học thật sự sống động và nhiều ích lợi. Những câu hỏi được đạt ra, những chia sẻ của các tu sĩ trẻ hẳn không chỉ khởi đi từ những câu chữ trong nội dung trình bày, cũng không chỉ những gì được trích ra từ Hiến Pháp Dòng, nhưng có lẽ nó sống động bởi nó khởi đi từ chính kinh nghiệm mà họ đã và đang trải nghiệm. Nói khác đi, đúng là một buổi học rất chất !!!

Trong khi đó, khối Thần học được Cha Linh hướng Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, SJ, chọn và trình bày đề tài “Phân Định Chung” (On Common Discernment). Tài liệu học hỏi này được soạn thảo bởi Cha Bề Trên Cả Dòng Tên- Cha Aturo Sosa- theo đề nghị của Tổng Hội 36. Việc ‘phân định chung’ là một trong những đặc nét trong linh đạo Dòng Tên. Trong tài liệu này, Cha Bề Trên Cả cho thấy phân định chung không chỉ bao hàm việc phân định trong cộng đoàn nhưng còn trong các tổ chức tông đồ nơi có những người cùng chia sẻ và cộng tác với anh em Dòng Tên trong việc thi hành sứ mạng.

Theo Cha Sosa,  để có thể thực hiện việc phân định chung cần có những điều kiện tối thiểu sau: (i) tinh thần “một lòng một ý”; (ii) xác định được những vấn đề thực sự quan trọng và cần lựa chọn bằng con đường phân định chung; (iii) khả năng phân định thần loại; (iv) bình tâm; (v) cầu nguyện chung, đặc biệt là việc cử hành Thánh Lễ; (v) và xét mình riêng, giúp lượng giá liên lỉ những chuyển động diễn ra trong nhóm. Ngoài ra, Cha Bề Trên Cả cũng cho thấy một số thành tố của phân định chung như sau: (i) Điều cần quyết định; (ii) tham dự viên: gồm những ai, tại sao, điều kiện để được tham dự; (iii) cách thức quyết định chung cuộc. Sau cùng, ngài nêu ra những thách đố cho việc thực hành phân định chung, đó là: (i) trở nên thân quen với phương pháp phân định chung; (ii) nối kết phân định chung với việc lập các kế hoạch tông đồ; và (iii) sử dụng phương pháp phân định chung vào việc quản trị của Dòng.

Sau phần trình bày tóm lược nội dung của tài liệu Phân Định Chung, anh em thần sinh chia thành 4 nhóm để thảo luận theo các câu hỏi gợi ý của Cha Linh hướng.

Dẫu biết rằng các Giêsu trẻ được nuôi dưỡng, học hỏi, được kinh nghiệm cung cách hành xử của Dòng đã luôn được diễn ra ngang qua đời sống thiêng liêng, cộng đoàn, học tập và sứ vụ tông đồ, nhưng những giờ học về linh đạo giúp các Giêsu hữu trẻ đi sâu hơn vào linh đạo mà mình khao khát “sẽ gia nhập và sống suốt đời trong Dòng này” (Hiến Pháp Dòng Tên, số 540).

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có thời gian và cơ hội để được học hỏi thêm về Dòng. Biết sâu xa về Dòng, chúng con có cơ may nội tâm hóa những hiểu biết ấy để nó trở thành cung cách sống của chúng con. Chúng con xác tín rằng, linh đạo Dòng là con đường dẫn tới Thiên Chúa (x. Định Thức Thể Chế, số 1), nên chúng con ước mong mỗi ngày mình sống và thực hành những gì chính Dòng đã sống và đã thực hiện, để mỗi người chúng con cũng đạt tới cùng đích đời mình là chính Thiên Chúa. 

Công Trình, SJ – Hoàng Sơn, SJ

Xem thêm hình ảnh tại: https://photos.app.goo.gl/6j1kqE6ZJqpRGzFt1

[1] X. Peter- Hans Kolvenbach, S.J., The Formation of Jesuits, (Roma 2003), 52.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *