Chuyên Đề Năm Thánh I-nhã

Trong năm Thánh I-nhã 2021-2022, Trung Tâm Linh Đạo I-nhã (CIS) sẽ tổ chức 14 buổi chuyên đề từ 06/2021 đến 07/2022 với 4 nội dung lớn dựa trên 4 Ưu tiên Tông đồ phổ quát của Dòng Tên.
Dưới đây là Infographic kế hoạch chương trình. Kính mời quý khán thính giả gần xa đến với Trung Tâm Linh Đạo I-nhã của chúng tôi để đăng ký và tham dự các khóa chuyên đề này.
Link đăng ký: https://forms.gle/Uu99kanwsGKCjFy68

 

Ban Linh Đạo
Trung Tâm Linh Đạo I-nhã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *