Các Môn Niên Học 2019-2020

COURSE ANNOUNCEMENTS 2019-2020

 

Class

SUMMER COURSES 2019

Theo. I French: Cours général A1-A2, Jacques Gangler, 155, 10.

French: Pratique de la lecture des textes française en théologie et en spiritualité, Bùi Quang Minh, 30, 2.

TD 107.1, Christian Spirituality, Julia Prinz, 30, 2.

Theo. II French: Cours général A1-A2, Christian Mellon, 175, 12.

French: Pratique de la lecture des textes française en théologie et en spiritualité, Trương Thanh Tùng, 30, 2.

TM 103.1, Human Sexuality, Sophia Park, 30, 2.

Theo.
III
French: Cours général A1-A2, Jacques Gangler, 105, 7.

French: Pratique de la lecture des textes française en théologie et en spiritualité, Bùi Quang Minh, 30, 2.

TBN 104.2, St. Paul’s Letters, 60, 4.

Theo.
IV
French: Cours général A1-A2, Jacques Gangler, 225, 15.

French: Pratique de la lecture des textes française en théologie et en spiritualité, Trương Thanh Tùng, 30, 2.

 

COURSE ANNOUNCEMENTS 2019-2020

 

Class

FIRST SEMESTER 2019-2020

SECOND SEMESTER 2019-2020

Theo. I  

TH 104, Patristic Studies, Nguyễn Mai Kha, 30, 2.

TH 102, General Church History I, Nguyễn Thanh Tùng, 30, 2.

TBO 102, Pentateuch, Phạm Tuấn Nghĩa, 45, 3.

TH 103, General Church History II, Nguyễn Mai Kha, 30, 2.

TBL 103.2, Greek I, Nguyễn Thái Hiệp, 30, 2.

TM 102, Fundamental Morality, Phạm Văn Ái, 45, 3.

TBN 102, Synoptics: Mark and Matthew, Phạm Quý Trọng, 60, 4.

TBL 103.3, Greek II, Nguyễn Thái Hiệp, 30, 2.

TP 108, Practice of Ignatian Spirituality, Nguyễn Đức Hạnh, 30, 2.

TJ 102, Canon Law I, not yet specified, 45, 3.

 

Theo. II  

TD 105.2, Sacraments: General & Initiation, Đỗ Xuân Vinh, 60, 4.

TD 104.3, Theology of Religions, Vũ Kim Chính, 45, 3.

TD 106.3, Theology Human Person I: Sin and Grace, Nguyễn Tiến Dưng, 30, 2.

TD 104.6, Mariology, Nguyễn Thị Thảo, 30, 2.

TJ 103, Canon Law II, Hưng Pham, 45, 3.

TDS 106, Theological Anthropology According to Karl Rahner, Bùi Quang Minh, 30, 2.

TH 103.2, Church History in Vietnam, Nguyễn Thanh Tùng, 30, 2.

TM103, Bioethics, Trần Như Ý Lan, 30, 2.

TP 108, Practice of Ignatian Spirituality, Nguyễn Đức Hạnh, 30, 2.

TBN 103, John, Nguyễn Cao Siêu, 45, 3.

TD 107, Liturgy, Christian Worship, Đỗ Đình Tư, 45, 3.

EATEP, in Thailand (summer course)

Theo.
III
TD 105.2, Sacraments: General & Initiation, Đỗ Xuân Vinh, 60, 4.

TD 104.3, Theology of Religions, Vũ Kim Chính, 45, 3.

TD 106.3, Theology Human Person I: Sin and Grace, Nguyễn Tiến Dưng, 30, 2.

TJ 103, Canon Law II, Hưng Pham, 45, 3.

TDS 106, Theological Anthropology According to Karl Rahner, Bùi Quang Minh, 30, 2.

TM 104, Social Ethics, Trương Thanh Tâm, 45, 3.

TD 106.4, Eschatology, Nguyễn Hai Tính, 30, 2.

TBO 104, Wisdom & Psalms, Nguyễn Thị Cảnh Tuyết, 45, 3.

TBN 103, John, Nguyễn Cao Siêu, 45, 3.

TD 108.2, Theological Dynamics of Spirituality Exercises, Hưng Phạm, 30, 2.

EATEP, in Thailand (summer course)

Theo.
IV
 

TP 102, Preaching-Presiding at Liturgical Celebrations, Nguyễn Văn Hiền, 30, 2.

TF 103, Scripture, Tradition, Magisterium, Nguyễn Hai Tính, 45, 3.

TP 104, Ad Audiendas Confessiones, 30, 2.

TJ 103, Canon Law II, Hưng Pham, 45, 3.

TP 103.2, Pastoral Management, Phạm Văn Mầm, 30, 2.

 

TD 106.4, Eschatology, Nguyễn Hai Tính, 30, 2.

TD 108.2, Theological Dynamics of Spirituality Exercises, Hưng Phạm, 30, 2.

TDS 102, Theological Synthesis and Comprehensive Examination, Nguyễn Hai Tính, 30, 2.

STB000, Graduate Papers & Synthesis.

STB001, Comprehensive Examination.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *