Workshop 1: Hùng Biện Và Kỹ Thuật Nói Trước Công Chúng

Học kỳ 1

DURATION:
Lịch học riêng
ID:
PP-104.4
CREDIT:
2

INSTRUCTORS:

Fr. Bùi Quang Minh, S.J., PhD Cand.
Giám Học Khối Triết

Address

Workshop 1: Rhetoric and Public Speaking   View map

A. Nội dung truyền đạt

Cung cấp căn bản và bài tập thực hành cho việc nói hay trình bày trước công chúng: tư thế, phục trang, ngữ điệu, đối đầu với những khó khăn về mặt tâm lý khi xuất hiện trước đám đông, khai thác lợi thế của giọng nói, và làm chủ tình huống trên bục diễn đàn hay sân khấu.

B. Kết quả đạt được

Học viên thủ đắc những căn bản và có dịp thực tập về nhận thức vai trò của mình trước công chúng, có khả năng truyền đạt thông điệp qua văn bản hoặc văn nói một cách hiệu quả.

C. Hình thức lượng giá

Bài trình bày của từng học viên