Lão-Nho

Trong quãng từ học kỳ 3 đến học kỳ 6

DURATION:
45 hours
CREDIT:
3

INSTRUCTORS:

Vũ Minh Trí, S.J.
Phụ Tá Khối Thần

A. Nội dung truyền đạt

Bộ môn này tập trung chủ yếu vào triết học Trung Hoa và ảnh hưởng của nền tư tưởng này tại Á Châu, đặc biệt tại Việt Nam. Các giờ dạy sẽ trình bày những vấn đề chính, những tác giả và tác phẩm quan trọng của triết học Trung Hoa, như Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử và sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các triết gia này. Bộ môn cũng mở đường cho những nghiên cứu so sánh Đông và Tây Phương.

B. Kết quả đạt được

Học viên nắm được khái quát lịch sử tư tưởng Trung Hoa, có thể thảo luận và nghiên cứu những chủ đề trong các tác phẩm lớn và có góc nhìn phê bình với chúng.

C. Hình thức lượng giá

Thuyết trình, bài viết