Hy Lạp Tân Ước 2 (New Testament Greek II) (Elective)

STB 1

ID:
*TBL 103.3
CREDIT:
4

Hy Lạp Tân Ước II (New Testament Greek II, 4 ECTS)

Khoá HLTƯ2 là phần tiếp nối của khoá HLTƯ1. Khoá học sẽ gồm 2 phần nhỏ: (1) tìm hiểu biến cách (declension) danh từ loại III và tính từ (adjective); (2) mở rộng các hình thái động từ căn bản, đào sâu syntax tiếng Hy Lạp, và đồng thời vận dụng chúng vào trong việc đọc hiểu bản văn Hy Lạp Tân Ước. Theo đó, các mục đề cương của khoá học sẽ gồm các phần: (1) biến cách danh từ loại III (substantive type III); (2) Tính từ (adjective); (3) đào sâu các hình thái động từ có vĩ ngữ –ω; –έω; –ἀω; –όω; (4) Nhận diện các lối (moods) cơ bản của động từ: lối xác định (indicative), lối mệnh lệnh (imperative), lối vô định (infinitive), lối phân từ (participle); (5) Vận dụng các thì (tenses) đơn: hiện tại (present), vị hoàn (imperfect), tương tai (future); (6) Các thể (diathesis, voices) của động từ: chủ động (active), thụ động (passive), trung lập (middle), ‘cung khai’ (deponent). Ngoài ra, học viên thực hành đọc hiểu các đoạn Phúc Âm dùng trong Phụng Vụ các Chúa Nhật.

Mục đích: (1) Khoá học nhằm giúp học viên phát triển kỹ năng đọc hiểu bản văn Hy Lạp Tân Ước trình độ cận trung cấp; (2) biết nhận diện các lối động từ và các syntax, biết vận dụng chúng diễn giải ngữ nghĩa của bản văn; (2) Tập đọc hiểu đoạn các đoạn Phúc Âm chọn lọc dùng trong Phụng Vụ Lời Chúa các Chúa Nhật năm C.

Phương pháp: Với thời lượng là 32 tiết, các mục nội dung này được phân bố và triển khai trong 10 buổi học trên lớp (x. chi tiết đề cương được trình bày trong buổi học đầu tiên). (1) Giáo sư sẽ dạy trực tiếp tại lớp; (2) Học viên áp dụng các điểm ngữ pháp vào các bài tập thực hành; (3) Làm quen với các đoạn Hy Lạp Tân Ước hằng ngày.

Đánh giá kết quả: Chủ động tham dự lớp (readiness, 20%); Bài tập về nhà (weekly assignment, 30%); Kỳ thi cuối môn (written test, 50%).

Tài liệu tham khảo: SERAFINI, S. Corso di Greco del Nuovo Testamento. Milano 2003; MOUNCE, D. WILLIAM. Basics of Biblical Greek. Grammar (4th Edition). Grand Rapids (MI), Grand Rapids Zondervan 2019; TRẦN, PHÚC NHÂN. Học Tiếng Hy Lạp Để Đọc Tân Ước. Viết theo HUDSON, D. F., New Testament Greek: Teach Yourself Books. Sevennoaks (Kent), Hodder and Stoughton 1980.