Tượng Thánh Phaolô trước vương cung thánh đường Thánh Phêrô

  1. Lời Chúa

32 Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp lòng Người.33 Còn người có vợ thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng vợ,34 thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về Người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng chồng.35 Tôi nói thế là để mong tìm ích lợi cho anh chị em, tôi không có ý gài bẫy anh chị em đâu, nhưng chỉ muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt, để anh chị em được gắn bó cùng Chúa mà không bị giằng co. (1Cr 7:32-35)

  1. Tìm hiểu 1 Cr 7:32-35

Bài đọc này có lẽ là một sự xúc phạm đối với một vài cặp hôn nhân, nhưng cũng có thể là một âm vang ngân xa đối với những người khác. Nó là một sự xúc phạm khi nó tách rời hôn nhân khỏi sự trung tín với Đức Ki-tô. Một mặt, họ muốn làm hài lòng Đức Chúa; mặt khác, họ muốn làm hài lòng lẫn nhau. Nhưng bản văn cũng có thể tạo một âm vang ngân xa đối với những cặp hôn nhân khác, những người hiểu rằng thật khó biết bao khi sống đời sống Ki-tô hữu giữa một cuộc sống đầy chông gai, nhất là khi giữa hai vợ chồng có mức độ sùng đạo chênh lệch nhau. Vì thế, các nhà giảng thuyết cần tiếp cận bản văn một cách cẩn thận.

Đầu tiên, nó là một lời cảnh báo! Mặc dù Thánh Phao-lô tán dương đời sống độc thân, ngài cũng không vì thế mà hạ giá đời sống hôn nhân. Nếu đọc toàn bộ chương 7 Cor., ta sẽ thấy rằng ngài bảo vệ quyền lợi của các cặp hôn nhân trước một nhóm người muốn tước đi những quyền ấy. Thứ đến, thánh Phao-lô xem đời sống độc thân là một món quà mà chỉ những người biết tự chế mới có thể sống nổi. Tự do giữ lấy nó như một ơn ban, đời sống độc thân sẽ giải phóng họ khỏi mọi lo âu. Sau cùng, thánh Phao-lô viết trong ánh sáng của ngày Đức Ki-tô trở lại. Ngài kêu mời những ai chưa kết hôn hãy vẫn cứ sống như thế, bởi vì thời gian rất vắn vỏi, và kết cục sẽ có nhiều thử thách và khó khăn. Trong những hoàn cảnh ấy, những người không kết hôn sẽ có một lợi thế.

Trọng tâm của bản văn là sự sùng kính Đức Chúa. Thánh Phao-lô muốn mọi tín hữu được giải thoát khỏi những lo âu đời thường vốn ngăn cản họ phụng sự Đức Chúa với lòng sốt mến. Trong khi những người không kết hôn được giải thoát khỏi những lo âu như thế, thì những người đã kết hôn thường không được như vậy. Và ngay cả khi hôn nhân tạo ra những mối lo âu ấy, thì đời sống hôn nhân của những người sống trong Đức Ki-tô vẫn là một cách diễn tả chân thật của đời sống Ki-tô hữu.

Nguồn: Frank J. Matera, Strategies for Preaching Paul, (Nguyễn Hữu Phong chuyển ngữ) (Minnesota: The Liturgical Press, 2001), 68-69.