ưu tiên tông đồ

Th9
23

Chương 4: Liệu chúng ta phải có bổn phận với tự nhiên không? (2)

Nội dung: 4.1 Vấn đề loài hươu 4.2 Xác định Cộng đồng Đạo đức           4.2.1 Thuyết giá trị           4.2.2 Nhân sinh           4.2.3 Những động vật khác           4.2.4 Tất cả các sinh […]

Xem Chi Tiết
Th9
16

Chương 4: Liệu chúng ta phải có bổn phận với tự nhiên không? (1)

Nội dung: 4.1 Vấn đề loài hươu 4.2 Xác định Cộng đồng Đạo đức           4.2.1 Thuyết giá trị           4.2.2 Nhân sinh           4.2.3 Những động vật khác           4.2.4 Tất cả các sinh […]

By Ban Biên Tập | Triết Học . Uncategorized
Xem Chi Tiết
Th5
28

Công Bình Và Các Nghĩa Vụ Chính Trị (Phần 6)

Nghĩa vụ của các tập đoàn Các công dân không chỉ là những thành viên của các nước; nhưng họ còn là những thành viên của các hiệp hội trung gian: các gia đình, các […]

By admin | Triết Học
Xem Chi Tiết
Th5
24

Công Bình Và Các Nghĩa Vụ Chính Trị (Phần 5)

Nghĩa vụ công dân. Theo lý thuyết khế ước xã hội truyền thống, một khi chúng ta đã xác định những điều mà chính phủ có thể yêu cầu công dân của mình làm một […]

By admin | Triết Học
Xem Chi Tiết
Th5
17

Công Bình Và Các Nghĩa Vụ Chính Trị (Phần 4)

Những nghĩa vụ của chính phủ. Cho đến lúc này, chúng ta đã suy tư về những nghĩa vụ mà bà Judy K. có thể có đối với những người khác trong cộng đồng. Nhưng […]

By admin | Triết Học
Xem Chi Tiết
Th5
10

Công Bình Và Các Nghĩa Vụ Chính Trị (Phần 3)

Công bình phân phối, thủ tục và cơ cấu. Việc đạt được một cộng đồng công bình có thể khá phức tạp. Bà Judy K. muốn chắc chắn rằng phí bảo dưỡng ao hồ phải […]

By admin | Triết Học
Xem Chi Tiết
Th5
03

Công Bình Và Các Nghĩa Vụ Chính Trị (Phần 2)

Hai khế ước xã hội Thuật ngữ ‘khế ước xã hội’ được sử dụng rộng rãi trong cũng như ngoài môi trường học thuật; không một ngành học nào ‘sở hữu riêng’ thuật ngữ này. […]

By admin | Triết Học
Xem Chi Tiết
Th4
26

Công Bình Và Các Nghĩa Vụ Chính Trị (Phần 1)

Vấn đề gìn giữ ao hồ. Trong khu đất Spring Lakes của bà Judy K. có một ao nhỏ, và thông thường những người thuê nhà của bà đến đó câu cá và bơi lội. […]

By Majorica | Triết Học
Xem Chi Tiết
Th2
18

Tại Sao Nghiên Cứu Đạo Đức Môi Trường (Phần 8)

Tại sao lại là đạo đức môi trường? Việc nghiên cứu đạo đức đã có từ rất lâu; nhưng lĩnh vực học thuật về đạo đức môi trường lại tương đối mới. Quyển sách A […]

By Majorica | Triết Học
Xem Chi Tiết
Th2
11

Tại Sao Nghiên Cứu Đạo Đức Môi Trường (Phần 7)

Thuyết tương đối văn hóa “Thuyết tương đối văn hóa” là một thuật ngữ được sử dụng trong nhiều ngành học, và nó mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Ví dụ, thuật ngữ này, trong […]

By Majorica | Triết Học
Xem Chi Tiết