The Apology of Raimond Sebond

Th4
14

Hỏi đáp Triết học (191-192): CÁC TÁC PHẨM và TƯ TƯỞNG CỦA M. MONTAIGNE

Một số trước tác nổi bật khác của Montaigne là gì? Cùng với những bài viết theo chủ nghĩa Hoài nghi, Montaigne (1533-1592) đã trở nên nổi tiếng với toàn bộ tác phẩm Essais (1560; […]

Xem Chi Tiết
Th4
10

Hỏi đáp Triết học (189-190): Về TƯ TƯỞNG CỦA M. MONTAIGNE

Montaigne đã truyền đạt những tư tưởng của ông như thế nào? Montaigne (1533-1592) đã sử dụng một lối tiếp cận gián tiếp để giải thích những tư tưởng của mình, vốn không ngạc nhiên […]

Xem Chi Tiết