Thần học

Th4
08

Tìm hiểu thư Phao-lô: CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC TRONG THƯ DO THÁI

Thư Do Thái phát triển hai chủ đề có quan hệ mật thiết với nhau trong suốt Năm C: đức tin và sự chịu đựng. Qua việc trình bày chúng, lá thư đưa ra những […]

Xem Chi Tiết
Th3
25

Tìm hiểu thư Phaolô – CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC TRONG THƯ CÔ-LÔ-XÊ

Có ba chủ đề xuyên suốt trong thư gửi tín hữu Cô-lô-xê: Sự trổi vượt của Đức Ki-tô, phạm vi của công trình cứu độ của người, và tương quan mật thiết của công trình […]

Xem Chi Tiết