Plato

Th10
11

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Siêu hình học của Plato

  (Ảnh từ Internet: Plato và Aristotle) Lối so sánh của Plato về cái hang là gì? Plato giới thiệu phép so sánh về cái hang trong tác phẩm Cộng Hòa để truyền đạt sức […]

Xem Chi Tiết
Th10
02

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Tư tưởng của Plato

(Ảnh từ Internet) Câu 58: Các cuộc đối thoại của Plato là gì? Các tác phẩm còn lưu giữ lại được của Plato được ông viết trong một giai đoạn khoảng 50 năm tuổi. Ông […]

Xem Chi Tiết
Th9
28

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Plato là ai?

(Ảnh từ Internet) Câu 55: Điều chúng ta biết chắc chắn về cuộc đời của Plato là gì? Mặc dầu Plato (427- 347 TCN) là triết gia có ảnh hưởng và đáng kính trọng nhất […]

Xem Chi Tiết