Phao-lô

Th6
15

Tìm hiểu thư Phao-lô: BỐI CẢNH VĂN CHƯƠNG TRONG THƯ 2 THÊ-XA-LÔ-NI-CA

Thư 2 Thê-xa-lô-ni-ca bắt đầu với một lời chào thăm (1:1-2) và tạ ơn (1:3-12). Việc tạ ơn đặc biệt quan trọng để hiểu được lá thư bởi vì cc. 5-10 bàn về Ngày Đức […]

Xem Chi Tiết
Th5
16

Tìm hiểu thư Phao-lô: Về CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC TRONG THƯ 2 THÊ-XA-LÔ-NI-CA

      Các Bài đọc được lấy từ thư 2 Thê-xa-lô-ni-ca được sử dụng cho các tuần cuối cùng của mùa Thường Niên, một giai đoạn mà Giáo Hội phản tỉnh về việc phán […]

Xem Chi Tiết
Th4
09

Tìm hiểu thư Phao-lô: HIỂU BỐI CẢNH CỦA THƯ DO THÁI

So với rất nhiều lần thư Do Thái được sử dụng ở Năm B, thì trong Năm C chỉ có bốn lần nó được sử dụng làm Bài Đọc. Tuy nhiên, trong khi các bài […]

Xem Chi Tiết
Th4
08

Tìm hiểu thư Phao-lô: CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC TRONG THƯ DO THÁI

Thư Do Thái phát triển hai chủ đề có quan hệ mật thiết với nhau trong suốt Năm C: đức tin và sự chịu đựng. Qua việc trình bày chúng, lá thư đưa ra những […]

Xem Chi Tiết