luân lý

Th3
25

Tìm hiểu thư Phaolô – CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC TRONG THƯ CÔ-LÔ-XÊ

Có ba chủ đề xuyên suốt trong thư gửi tín hữu Cô-lô-xê: Sự trổi vượt của Đức Ki-tô, phạm vi của công trình cứu độ của người, và tương quan mật thiết của công trình […]

Xem Chi Tiết
Th3
17

Tìm hiểu thư Phaolô – ĐỜI SỐNG LUÂN LÝ CỦA CÁC TÍN HỮU (Cl 3, 1-5;9-11)

Chúa Nhật XVIII, Thường Niên, Năm C: Col 3:1-5, 9-11         Trong khi ba bài đọc trước đây được rút từ phần mà thư Cô-lô-xê tập trung vào con người và công […]

Xem Chi Tiết